Daniel mccullough Fwj WU Gbrx OU unsplash

Erfgoedadvies

Als expertisecentrum voor religieus erfgoed biedt PARCUM een specifieke dienstverlening voor eigenaars en beheerders van publiek en privaat religieus erfgoed van de erkende erediensten in Vlaanderen.

Waarover zoek je informatie?

Vanuit onze jarenlange erfgoedwerking delen we onze kennis en ervaring rond verschillende domeinen binnen religieus erfgoed.

Een toekomst voor je gebouw

Van start met een kerkenbeleidsplan en een nieuwe invulling voor je gebouw.

Aan de slag met je objecten en je archief

Je erfgoedcollectie inventariseren en waarderen, en je parochiearchief beheren.

Openstellen en beheer kerkgebouw

Welke premies kan ik aanvragen en hoe stel ik een restauratiedossier op?

Veiligheid en calamiteiten

Hoe beveilig ik mijn kerkgebouw tegen diefstal, brand, water...? Hoe maak ik een calamiteitenplan?

Praktijken en tradities

Geef je religieuze erfgoedpraktijk zuurstof voor de toekomst!

Religieus erfgoed gezocht!

Ben je op zoek naar een religieus voorwerp of een kerkgebouw?

Goed voorbereid de zomer in!

Stel al je vragen over het beheer van je erfgoed tijdens onze regionale adviesmomenten. Zo kan je de zomerperiode aangrijpen om alles wat de laatste tijd bleef liggen aan te pakken in je kerk. De digitale erfgoedinventaris, de neven- of herbestemming van je gebouw, het calamiteitenplan of de jaarlijkse processie? Het kan allemaal aan bod komen.

Tijdens de regionale adviesmomenten kom je per telefoon rechtstreeks in contact met jouw regioadviseur die jou meteen kan verder helpen.

Enkele recente projecten

Religieus erfgoed tot zijn recht laten komen. Daar streven we bij PARCUM naar. Doorheen de jaren mochten we al heel wat beheerders en betrokkenen begeleiden in het beheren en behouden van hun erfgoed. Hieronder vind je onze meest recente projecten terug.

Zelf aan de slag met je erfgoed

Workshops & vormingen

Onze erfgoedexperten delen doorheen het jaar en op verschillende locaties in Vlaanderen hun kennis en advies.

Advies & begeleiding

Heb je een concrete vraag of wil je persoonlijke begeleiding voor jouw erfgoedproject? Onze erfgoedexperten helpen je op weg.

Meest recente erfgoednieuws

Vanuit PARCUM willen we eigenaars en beheerders van publiek en privaat religieus erfgoed in Vlaanderen vooral inspireren en informeren. We delen dan ook geregeld nieuws van lopende projecten en inzichten van onze experten.

Voorbeelden herbestemde kerken

Sta je zelf voor de uitdaging om je kerk anders in te vullen? In onze databank vind je tal van voorbeelden. Of het nu gaat om een nevenbestemming, of een volledige herbestemming van je kerk. Laat je inspireren!

Heb je vragen of een projectidee?

PARCUM zet actief in op innovatieve projecten rond religieus erfgoed. Bezorg ons wat meer info over je vraag of idee, en we nemen snel contact op.