Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Kerkenbeleidsplan opstellen

Aan de hand van zes heldere stappen begeleiden we je om een kerkenbeleidsplan op te stellen.

1. Een pastoraal plan

Een pastoraal plan is een beginvoorwaarde om met een kerkenbeleidsplan van start te kunnen gaan. In dit plan bepaalt de pastorale ploeg welke pastorale activiteiten in welke kerken zullen doorgaan. Hieruit kan je afleiden voor welke kerken een gedeeltelijke of volledig nieuwe bestemming wenselijk is.

2. Stel een werkgroep samen

Bij de opmaak van een kerkenbeleidsplan gaan vertegenwoordigers van de kerkelijke besturen en het gemeentebestuur met elkaar in overleg. Een intensieve dialoog tussen deze partijen is cruciaal. Beide partijen koppelen ook regelmatig terug met hun achterban.

Het is fijn om ook de mening van parochianen en burgers te vragen. Hiervoor kan je contactmomenten organiseren. Op die manier zorg je ervoor dat je kerkenbeleidsplan een breed draagvlak heeft.

3. Schrijf je kerkenbeleidsplan

De inhoud van een kerkenbeleidsplan moet voldoen aan enkele voorwaarden. Om zeker te zijn dat je niets over het hoofd ziet, maak je gebruik van ons sjabloon.

4. Laat je plan goedkeuren

Wanneer je met alle partijen consensus hebt bereikt, is het tijd om je plan te laten goedkeuren. Stuur je definitieve kerkenbeleidsplan eerst naar ons door. Wij kijken je kerkenbeleidsplan gratis na, en geven eventueel nog suggesties tot verbetering. Het is verstandig je plan alvast af te toetsen met het bisdom. Vervolgens kan je het kerkenbeleidsplan bezorgen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Het agentschap kijkt na of alle noodzakelijke elementen in het plan aanwezig zijn.

Vervolledig je plan met een attest van goedkeuring door de bisschop en het gemeenteraadsbesluit. Het agentschap Onroerend Erfgoed stuurt je een bericht wanneer het kerkenbeleidsplan volledig is.

5. Informeer de burgers en parochianen

Kerkgebouwen liggen veel mensen na aan het hart. Het is dus belangrijk om de bevolking goed te informeren. Zo creëer je betrokkenheid. Burgers en parochianen zullen graag hun ideeën delen. En met die ideeën kan je in de volgende fase ongetwijfeld aan de slag!

6. Plannen gesmeed. En nu?

Je kerkenbeleidsplan is klaar. Dan heb je nu heel wat werk voor de boeg. Het is uiteraard de bedoeling om je plannen in werkelijkheid om te zetten. Denk eraan dat het consulteren van de buurtbewoners in deze fase onmisbaar is!

Zelf aan de slag

Hulp nodig?

Ga met ons in zee en wij begeleiden je traject van a tot z.

Plan klaar? Maak je plan dan werkelijkheid

Je kerkenbeleidsplan in werkelijkheid omzetten, daar komt heel wat bij kijken! Wij hebben het hele proces verdeeld in vier stappen. Gebruik ze als leidraad voor een succesvol resultaat.

Meer weten over kerkenbeleidsplannen?

Onze collega Jonas Danckers kan je verder helpen met al je vragen over kerkenbeleidsplannen.