Over PARCUM

Ons verhaal

PARCUM brengt tijdelijke thematentoonstellingen op het kruispunt van religie, kunst en cultuur veelal aan de hand van nooit eerder getoond erfgoed uit kerken, abdijen en kloosters. Bijzondere aandacht gaat naar de betekenis van deze thema’s en dit erfgoed in de multireligieuze en superdiverse samenleving van vandaag.

Als dialoogmuseum zet PARCUM bewust in op de wisselwerking tussen hedendaagse (mondiale) thema’s en religieus erfgoed, tussen gelovigen en niet-gelovigen, tussen verschillende denominaties en levensbeschouwingen, tussen jongeren en ouderen, ... Met deze aanpak wil PARCUM betrokkenheid stimuleren bij bezoekers van allerlei levensbeschouwelijke en culturele achtergronden. Het museum positioneert zich als een open ontmoetingsplaats, een plek voor kritisch en creatief denken, voor verwondering en verdieping, voor reflectie en dialoog.

PARCUM speelt in op vraagstukken over identiteit en creëert nieuwe vormen en inhouden om maatschappelijke spanningen te verlichten, onder meer door aandacht voor vragen over interreligiositeit en interculturaliteit, burgerschapsvorming en persoonsontplooiing.

Abdij van Park
Tijdlijn

Onze geschiedenis

De Abdij van Park werd in 1129 opgericht, kort na de stichting van de norbertijnenorde in Prémontré. Godfried I met de Baard, graaf van Leuven, stelde hiervoor de gronden van zijn jachtpark ter beschikking. Ongeveer een eeuw later, in 1228, werd de romaanse abdijkerk door de bisschop van Luik ingewijd. Doorheen de geschiedenis en onder opeenvolgende abten onderging de abdij verschillende bouwcampagnes. De laatste grote verbouwing werd afgerond in 1730 met de voltooiing van de huidige kerktoren.

De Abdij van Park, gelegen op een boogscheut van het centrum van Leuven, is één van de best bewaarde abdijcomplexen in de Lage Landen. In de pas gerenoveerde zalen van de norbertijnenabdij is sinds 2017 PARCUM gevestigd. Een bezoek aan het museum brengt je langs het voormalige spreekhuis, de ontvangstruimtes van de abt en de zolderverdieping van de westvleugel van de abdij.

Het museum voor religie, kunst en cultuur is een initiatief van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC). Het CRKC is het door de Vlaamse overheid erkende expertisecentrum voor religieus erfgoed, en is sinds haar ontstaan in 1997 gevestigd in de Abdij van Park. In 2003 werd Museum Parkabdij opgericht, mede door toedoen van het CRKC. Het museum werd in 2010 volledig opgenomen in de werking van het CRKC. Met de transformatie van Museum Parkabdij naar PARCUM in 2017 wordt de museale werking van het CRKC fors uitgebreid.

Steun PARCUM

Wil je het museum steunen?

Het Religieus Erfgoed Fonds verzamelt fondsen voor de bewaring, restauratie en ontsluiting van roerend en onroerend religieus erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het fonds heeft bijzondere aandacht voor de uitbouw van de erfgoedsite van de Abdij van Park en PARCUM, het dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur.

Geeft u ook om religieus erfgoed?
Steun dan het Religieus Erfgoed Fonds met een gift via overschrijving op
BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1
Gebruik de bankmededeling ***182/0740/00045***

Onze partners

PARCUM is een initiatief van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC vzw) in een partnerschap met de Vlaamse bisdommen, Unie van de Religieuzen van Vlaanderen, de KU Leuven, de Stad Leuven, de provincie Vlaams-Brabant en de vzw Abdij van Park.

Abdij van Park