Crkc 013

Nieuws

Met PARCUM willen we religieus erfgoed ontsluiten en bewaren. Maar bovenal willen we inspireren en informeren. We delen dan ook geregeld nieuws over lopende projecten in het museum en inzichten van onze experten.

Gezinsdag 103 cbeaborgers

Wat vind jij van ons museum?

16.08.22

Meer dan 60 musea in Vlaanderen nemen deel aan het publieksonderzoek Museum22. Ook wij willen weten wat jij van ons museum vindt.

Filter artikels

Een vraag?