Crkc 013

Blog

Met PARCUM willen we religieus erfgoed ontsluiten en bewaren. Maar bovenal willen we inspireren en informeren. We delen dan ook geregeld nieuws over lopende projecten in het museum en inzichten van onze experten.

PARCUM-magazine-twee

Koop nu ons tweede magazine

9.04.21

Een nieuwe tentoonstelling, een nieuw magazine! Vanaf 4 mei kan je snuisteren in de tweede editie van het PARCUM-magazine. Bestel nu alvast je exemplaar!

Filter artikels

Need some help?