Crkc 013

Nieuws

Met PARCUM willen we religieus erfgoed ontsluiten en bewaren. Maar bovenal willen we inspireren en informeren. We delen dan ook geregeld nieuws over lopende projecten in het museum en inzichten van onze experten.

NRT 05

Opstart kennisnetwerk religieus textiel

30.09.22

Om specifieke noden en uitdagingen aangaande religieus textiel te kunnen beantwoorden, richt PARCUM een nieuw kennisnetwerk op.

Filter artikels

Een vraag?