Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Nieuwe collega Laura zet erfgoedparels in de kijker!

16 maart 2023

Sinds 1 maart verwelkomen we Laura Truzzu, die als medewerker erfgoedonsluiting ons team vervoegt! In dit gesprek leer je haar kennen.

Welkom Laura!

Welkom Laura, welke taken neem je op binnen PARCUM?

"Ik lever inhoudelijke ondersteuning aan de museale en aan de erfgoedkundige werking van PARCUM. Zo denk ik mee over de verhalen die we vertellen in tentoonstellingen over, en bij de herbestemming of ontsluiting van, religieus erfgoed. Concreet verricht ik onderzoek en voorzie duiding bij het ‘wie, wat, waar, waarom’ achter deze verhalen."

Wat hoop je binnen je functie te bereiken?

"De vaardigheid om het belang en de rijkdom van religieus erfgoed op een ge(s)laagde wijze te vertalen naar een breed publiek: gelaagd, met aandacht voor de grote en kleine geschiedenis erachter en geslaagd, naar tevredenheid van alle betrokken partijen."

Laura Truzzu

Wat betekent religieus erfgoed voor jou?

"De kans om een publiek gesprek te bevorderen over de kunst en noodzaak van het herinneren zélf, over het bewaren van verhalen die verbinden en verdelen. Hoe we over het (geloofs-)verleden spreken, doet ertoe en onze omgang met zijn minder evidente, soms problematische passages, geeft inzicht in wie we eens waren en wie we vandaag willen zijn. Net dat gesprek wens ik mee op gang te brengen, vanuit de persoonlijke overtuiging dat schoonheid, zingeving en gemeenschap integraal met elkaar verbonden zijn en op inspirerende, zelfs onnavolgbare wijze uitdrukking vinden in de rijkdom van ons religieuze landschap."

Heb je zelf een persoonlijk verhaal dat verbonden is aan religieus erfgoed?

"Of het nu gaat om volkse kappelletjes en Mariagrotten of om statige kloosters en kerken, ik blijf me verbazen over hun unieke schoonheid, die je vaak in een even unieke stilte bewonderen mag. Als zelfverklaarde kluizenaar-in-de-stad, heb ik er doorheen de jaren veel troost uit geput. Ze mogen niet verdwijnen."

Welke uitdagingen zie jij binnen het religieus erfgoedlandschap?

"Eén in het bijzonder: de vraag wat te bewaren en wat niet. Elke keuze sluit een andere uit en zal per casus verschillen. Dat vergt maatwerk en de bereidwilligheid om een open, soms moeilijk, gesprek te voeren over de grenzen van een project. Andersom, voedt noodzaak ook creativiteit en hoeft niet alle kiezen verliezen te zijn."

Maak de zin af: PARCUM is … "een frisse start voor een oude ziel."

We wensen je veel succes toe!

Andere interessante blogartikels