Begin mei verwelkomden we een nieuwe collega in ons team. Thomas Ceusters komt aan boord als digitale marketeer. In dit interview leer je hem beter kennen.

Welkom Thomas, welke taken neem je op binnen PARCUM?

Thomas: "Als digitale marketeer zet ik PARCUM via verschillende communicatiekanalen op de kaart: mensen overtuigen onze expo's te bezoeken en deel te nemen aan activiteiten, onze projecten en dienstverlening in de verf zetten. Gerichte communicatie, dat is samengevat mijn hoofdtaak. In de praktijk betekent dit de opmaak van nieuwsbrieven, websitebeheer en het voeden van onze sociale mediakanalen. Daarvoor ga ik op zoek naar gepaste verhalen en inhoud, zowel binnen PARCUM als binnen het brede religieus erfgoedlandschap. Verder zal ik mee nadenken over informatiedoorstroom en het verwerken van data. Zo krijgen we een beter zicht op onze werking en hoe we onze communicatie en dienstverlening kunnen verbeteren, wat zeer interessant is voor PARCUM én het erfgoedveld natuurlijk."

Wat hoop je binnen je functie te bereiken?

Thomas: "PARCUM heeft de afgelopen jaren stevig nagedacht en ingezet op haar communicatiestrategieën. Ik hoop binnen mijn functie deze strategieën verder uit te werken en om te zetten in een sterk, duurzaam communicatiebeleid; zowel voor interne als externe communicatie. Het bereik van onze organisatie vergroten, nieuwe doelgroepen aanboren en experimenteren met nieuwe media behoren tot mijn ambities. Kortom, PARCUM uitbouwen tot en bekendmaken als een sterk merk!"

Wat betekent religieus erfgoed voor jou?

Thomas: "Mijn hele leven lang heb ik een grote interesse voor levensbeschouwingen en hoe deze doorheen de geschiedenis culturen en maatschappijen hebben gevormd. Dat vertaalt zich in een grote appreciatie voor verschillende (religieuze) kunstvormen. In mijn vrije tijd bezoek ik met plezier historische sites, musea en kom daarbij graag meer te weten over de geschiedenis en de betekenis van deze plekken. Ik geloof dat plaatsen en gebruiken voor verschillende groepen mensen betekenisvol kunnen zijn, of op z'n minst intrigerend of inspirerend."

20220604 110414
Kapel van de Oude Aard Ronny Daems

Heb je zelf een persoonlijk verhaal dat verbonden is aan religieus erfgoed?

Thomas: "Ik ben afkomstig van het pittoreske Geel Ten Aard, zeg maar gelegen midden in de Kempen. In de straat waar mijn ouderlijk huis zich bevindt - en waar tevens nog steeds de helft van mijn familie woont - staat een jachtkapel, bijgenaamd de 'Kapel van de Pier op de Oude Aard'. Die bijnaam krijgt de Kapel van de Oude Aard omdat volgens een volksverhaal enkele keuterboerkes in Ten Aard er een wriemelend diertje hadden vastgelegd aan een ketting. Ze kenden dit diertje niet en toonden het vervolgens aan de priester, die hen vertelde dat ze 'ne pier' gevangen hadden. Daarom worden bewoners van Ten Aard ook wel 'Pieren' genoemd. Voor zolang ik weet onderhoudt mijn grootvader deze kapel, met helpende handen van familieleden. Ik herinner mij vele momenten dat mijn grootvader en ik er samen kaarsen aanstaken, de ramen en het Mariabeeld poetsten of de dakgoot reinigden. Vooral ter voorbereiding van de meimaand, wanneer veel buurtbewoners er regelmatig samenkwamen."

Welke uitdagingen zie jij binnen het religieus erfgoedlandschap?

Thomas: "Ik geloof dat erfgoedsites, groot en klein, vandaag de dag nog zeer relevant (kunnen) zijn, net als gebruiken en tradities. Mensen zijn steeds op zoek naar zingeving, samenhorigheid of naar momenten van rust en bezinning. Dat gevoel is misschien niet altijd volledig geënt op religieuze beweegredenen, een gevolg van een meer diverse en geseculariseerde samenleving. Desondanks blijven mensen een band hebben met het religieus erfgoed. Ik geloof dat dit soms een spanningsveld kan betekenen, waar verschillende visies op erfgoed samenkomen binnen een gemeenschap."

Maak de zin af: PARCUM is …

Thomas: "Enerzijds een inspirerende erfgoedsite, anderzijds een inspirerende partner voor iedereen die zich inzet voor het religieus erfgoed in Vlaanderen."

Dankjewel, Thomas. En veel succes!

Andere interessante blogartikels