Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Kerkenbeleidsplan uitvoeren

Je hebt een kerkenbeleidsplan. Maar hoe rol je dit plan nu uit? Participatie en samenwerking zijn in dit proces het codewoord. Met de volgende 4 stappen kom je van plan tot uitvoering.

1. Stel een werk- en stuurgroep samen

Om het kerkenbeleidsplan in de praktijk te brengen, is het belangrijk om zowel een werk- als een stuurgroep op te richten. Elk zijn ze verantwoordelijk voor andere (deel)aspecten van de uitvoering:

  • Overkoepelende stuurgroep: hierin zitten vertegenwoordigers van het Centraal Kerkbestuur en het gemeentebestuur. De stuurgroep coördineert de volledige uitrol van het kerkenbeleidsplan. Ze behoudt het overzicht over de verschillende kerken op het grondgebied van de gemeente, stelt prioriteiten en neemt initiatieven.
© Andrea Piacquadio
© Andrea Piacquadio
  • Werkgroep: per kerkgebouw richt je een werkgroep op. Een kerk neven- of herbestemmen doe je niet alleen. Het is belangrijk om zo veel mogelijk mensen die aan het gebouw verbonden zijn te betrekken: vertegenwoordigers van de kerkfabriek, parochieploeg, lokale verenigingen, omwonenden ... De werkgroep krijgt het mandaat om het plan van A tot Z uit te voeren. Denk aan het organiseren van participatiesessies, het bespreken van de financiën en het beheer van het kerkgebouw, en het opzetten van haalbaarheidsstudies. De werkgroep koppelt terug naar de achterban en de overkoepelende stuurgroep.

De werkgroep is dus belast met de coördinatie en uitvoering van de volgende stappen.

Laat je inspireren

Je kerk neven- of herbestemmen? Je bent niet de eerste! Er gingen jou al heel wat kerkbesturen voor. We verzamelden meer dan 180 voorbeelden uit binnen- en buitenland.

Wij begeleiden jou

Een aanvullende of nieuwe bestemming aan je kerkgebouw geven is een grote uitdaging. We helpen je daarom graag verder met één of meerdere aspecten van het stappenplan