© Piet-Albert Goethals

Kerk van de HH Kyrillos en Methodios

De transformatie van rooms-katholieke naar orthodoxe kerk: een primeur in Vlaanderen. De voormalige Sint-Godelievekerk in Oostende werd herbestemd tot kerk van de HH Kyrillos en Methodios.

Oude naam
Sint-Godelievekerk
Locatie
Goedheidstraat 9
8400 Oostende
Routebeschrijving
Functie
Religie
Type bestemming
Herbestemming
Beschermingsstatuut
Geen
Parochiekerk
Voormalig

Nieuwe kerk voor een groeiende gemeenschap

Naar aanleiding van de toenemende bevolkingsgroei in Mariakerke (Oostende) en de oprichting van de kapelanij in 1936, werd tussen 1939 en 1940 de Sint-Godelievekerk opgetrokken. De rechthoekige, pseudo-basilicale kerk in moderne baksteenarchitectuur werd gebouwd naar ontwerp van lokale architect S. R. Smis. Qua materiaalgebruik gebruikt de architect gele en rode bakstenen voor de gevels en de spanten zijn vervaardigd uit beton. De afwezigheid van een klokkentoren is opmerkelijk. Het duurde nog tot 1959 alvorens er de Sint-Godelieveparochie werd opgericht.

© Piet-Albert Goethals
© Piet-Albert Goethals

Orthodoxe parochie zoekt gebouw

Door de secularisering liep het aantal bezoekers van de parochiekerk Sint-Godelieve sterk terug. In de zomer van 2014 besloot men het gebouw te onttrekken aan de eredienst.

De groeiende orthodoxe parochie van Oostende, die in 2001 werd opgericht onder de bescherming van de Heiligen Kyrillos en Methodios, was reeds enige tijd op zoek naar een vaste stek. De voormalige Sint-Godelievekerk bleek de ideale plek voor de orthodoxe gemeenschap. Naar aanleiding van de herbestemming werd in 2015 een erfpacht ondertekend tussen de rooms-katholieke kerkfabriek en de orthodoxe parochie voor het vruchtgebruik van de voormalige Sint-Godelievekerk voor een periode van 99 jaar. Het duurde tot 3 februari 2018 vooraleer de kerk officieel ingewijd werd als de orthodoxe kerk van de Heiligen Kyrillos en Methodios. De feestelijke inwijding gebeurde in aanwezigheid van Metropoliet Athenagoras, de hoogste vertegenwoordiger van de orthodoxe kerk in ons land, twee buitenlandse bisschoppen en de bisschop van het bisdom Brugge.

© Piet-Albert Goethals
© Piet-Albert Goethals

Van rooms-katholieke naar orthodoxe kerk

Architectenbureau Bressers stond in voor de verbouwing en de herinrichting van het interieur van de voormalige rooms-katholieke kerk in functie van het nieuwe gebruik voor de orthodoxe gemeenschap. De kerk werd deels omgevormd tot kerkruimte voor de orthodoxe erediensten en deels omgevormd tot polyvalente ruimte. Het architectenbureau ontwierp een volledig interieur waarbij aandacht werd geschonken aan de traditionele opstelling van de elementen en de integratie van decoratieve symbolen. Niet weg te denken in een orthodox kerkgebouw is de typische iconostase of iconenwand, die het heilige der heiligen scheidt van het schip van de kerk. De iconostase in de nieuwe orthodoxe kerk van de Heiligen Kyrillos en Methodios werd in Griekenland vervaardigd uit eikenhout. Ook de iconen, de fresco’s achteraan en de koorstoelen komen uit Thessaloniki.

Uit respect voor de oorspronkelijke functie heeft men enkele rooms-katholieke elementen bewaard, waaronder de glasramen van Cor Westerdujin die het leven en verering van Sint-Godelieve afbeelden. Naast het interieur werden ook de nodige herstellings- en onderhoudswerken aan het exterieur voorzien.

  • © Els Verhaeghe
    © Els Verhaeghe
  • © Piet-Albert Goethals
    © Piet-Albert Goethals
  • oostende.orthodoxia.be
    oostende.orthodoxia.be

Andere herbestemde kerken