DSCF2871

Aan de slag met je objecten

Inventariseren, waarderen en beheren van je erfgoedcollectie en je parochiearchief.

Inventariseren, waarderen en selecteren

Je erfgoedcollectie en je archief bevatten een schat aan informatie! Om hiermee aan de slag te kunnen, moet je weten wat je precies bewaart. Daarom is het belangrijk om over een goede erfgoedinventaris te beschikken. Het is een werkinstrument dat je toelaat om je objecten te beheren, tentoonstellingen te maken, of belangrijke beslissingen te nemen wanneer de collectie moet verhuizen. In dat laatste geval is het aangewezen om een waarderingstraject voor je collectie op te stellen. Zo weet je welke stukken écht van belang zijn. In sommige gevallen is het ook zinvol om je collectie te laten taxeren.

Dezelfde principes zijn van belang voor het beheer van je parochiearchief. We stelden enkele richtlijnen op om je wegwijs te maken in het archiefbeheer.