33

Een erfgoedinventaris opstellen

Een erfgoedinventaris geeft een helder en volledig overzicht van de collectie die je beheert.

Waarom een digitale erfgoedinventaris nodig is

Een erfgoedinventaris is een goed gedocumenteerd overzicht van het roerend patrimonium van een instelling. Elk erfgoedobject wordt er in detail omschreven. Naast foto’s en detailfoto’s bevat de inventaris van elk object afmetingen, vervaardiger, datering, stijl en andere (kunst)historische gegevens.

Een inventaris geeft een duidelijk beeld van de volledige erfgoedcollectie. Om je collectie op een goede manier te beheren, is zo’n inventaris onmisbaar. Bovendien is het volgens het eredienstendecreet voor kerkfabrieken verplicht om een inventaris bij te houden.

Basiscursus inventariseren

Wil je een tentoonstelling maken met stukken uit je collectie? Wil je een waardevol stuk tijdelijk in bruikleen geven? Wil je een verzekering afsluiten? In al die gevallen moet je op je inventaris kunnen terugvallen.

De registratie van je inventaris in een digitale erfgoeddatabank maakt de gegevens makkelijk doorzoekbaar. Bovendien kan je eenvoudig onderlinge verbanden tussen objecten leggen, wat de info waardevoller maakt.

47

Handleiding voor het opstellen van een kerkinventaris

De handleiding zet je op weg om zelf een goede inventaris op te stellen. Naast praktische tips en een werkwijze, bevat de handleiding ook een 'top 100' van de meest voorkomende voorwerpen in een kerk.

Samen met Museum Catharijneconvent maakten we ook een handleiding voor de inventarisatie van het erfgoed in protestantse kerken.

Hulp nodig?

Wij voeren ook zelf inventarisaties ter plaatse uit. Je krijgt een afgewerkte papieren én digitale inventaris als eindproduct.

Je erfgoedinventaris registreren of raadplegen

Erfgoedinventarissen van parochiekerken worden geregistreerd in de databanken van de Vlaamse overheid. Om je inventaris te raadplegen neem je contact op met erfgoeddatabanken@vlaanderen.be.

Andere religieuze collecties registreren wij in de erfgoeddatabank van PARCUM. Beheer je een collectie die in onze databank geregistreerd is? Neem dan contact met ons op.

Meer weten?

Heb je vragen over het opstellen van een erfgoedinventaris? Onze collega Stefanie helpt je graag verder.

Stefanie web

Stefanie van der Zweth

Adviseur religieus erfgoed | Aanspreekpunt protestants-evangelisch erfgoed