Crkc 013

Parochiearchief beheren

Parochiearchieven verdienen de nodige aandacht. En daar zijn verschillende redenen voor!

Parochiearchieven, het bewaren waard!

Parochiearchieven verdienen om meer dan één reden onze aandacht. Er is niet alleen de wettelijke verplichting om sommige documenten blijvend te bewaren. De documenten uit het parochiearchief hebben vaak ook een juridische, administratieve of cultuurhistorische waarde.

Selectielijst parochiearchieven

Selecteren en bewaren

Samen met KADOC-KU Leuven, het Algemeen Rijksarchief en de Vlaamse bisdommen stelden we de selectielijst voor parochiearchieven op. Deze brochure maakt je wegwijs in het parochiearchief. Welke stukken tref je aan in een parochiearchief? Welke stukken moet je bijhouden en welke mogen op termijn worden vernietigd? Welke stukken mogen geconsulteerd worden en onder welke voorwaarden?

Digitaal archiveren

Steeds meer en steeds vaker worden documenten digitaal aangemaakt (bv. Word-documenten, e-mails ...). Ook die digitale documenten moeten goed bewaard worden. Dat doe je in eerste instantie in de vorm waarin ze zijn aangemaakt. Het is dus niet aangewezen om alle digitale documenten af te printen om ze zo te bewaren. Bekijk onze richtlijnen voor het beheer van je digitaal archief.

Meer weten over parochiearchieven?

Met al je vragen over parochiearchief en voor advies en begeleiding kan je terecht bij onze collega's van KADOC-KU Leuven.
Joris Colla (joris.colla@kuleuven.be, 016 32 35 00) helpt je graag verder.