Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Openstellen en beheer kerkgebouw

Bij het beheren van een kerkgebouw komt heel wat kijken. Als kerkfabriek sta je in voor het onderhoud en valorisatie van dit patrimonium. Maar evengoed voor de veiligheid. Daarnaast moet je als kerkbestuur ook rekening houden met enkele wetten en decreten. We sommen de belangrijkste punten voor je op.

Wie beheert de parochiekerk?

Elke parochiekerk wordt beheerd door een kerkfabriek. Zijn er meerdere kerkfabrieken in de gemeente, biedt een centrale kerkbestuur ondersteuning. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de bewaring van het kerkgebouw. Ook voor de goederen en objecten.

Als openbare instelling zijn de kerkfabrieken onderworpen aan het decreet van de erkende erediensten. Hierin staat opgenomen wat de taken en verplichtingen van de kerkfabrieken zijn.

Enkele beheersaspecten

Veiligheid

Je kan de kerk preventief beveiligen. Stel een risicoanalyse voor je kerkgebouw op. Zo stel je het gebouw met een minimum aan risico's open.

Gebruiks-overeenkomsten

Stel je je kerk open voor andere organisaties? Denk dan op voorhand goed na over de overeenkomsten die je afsluit.

Subsidies en premies

Ga je werken uitvoeren? Er zijn verschillende financiële stimuli. Wat zijn de vereisten? En bij wie kan je aankloppen?

Het kerkgebouw openstellen buiten de uren van de erediensten

Een kerkgebouw is meer dan een gebouw. Het is een ontmoetingsplaats. In de eerste plaats voor gebed en bezinning. Maar ook een cultuurplaats.

De functie van het gebouw veranderd steeds meer. Zo openen meer en meer kerken hun deuren ook buiten de uren van de eredienst. Op die manier laten zij bezoekers kennismaken met hun religieus erfgoed.

2014 c cossu DSC8290

Heb je vragen of hulp nodig?

Heb je vragen over dit thema? Contacteer dan één van onze collega's.