Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Openstellen en beheer kerkgebouw

Bij het beheren van een kerkgebouw komt heel wat kijken. Als kerkfabriek sta je in voor het onderhoud en valorisatie van dit patrimonium. Maar evengoed sta je in voor de veiligheid. Daarnaast moet je als kerkbestuur ook rekening houden met enkele wetten en decreten. We sommen de belangrijkste punten voor je op.

Wie beheert de parochiekerk?

Elke parochiekerk wordt beheerd door een kerkfabriek en het centrale kerkbestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de bewaring van het kerkgebouw. Alsook de goederen en objecten.

Als openbare instelling zijn de kerkfabrieken onderworpen aan het decreet van de erkende erediensten. Hierin staat opgenomen wat de taken en verplichtingen zijn van de kerkfabrieken.

Mijn kerkgebouw openstellen?

Een kerkgebouw is meer dan een gebouw. Het is een ontmoetingsplaats. In de eerste plaats voor gebed en bezinning. Maar ook een cultuurplaats.

De functie van het gebouw veranderd steeds meer. Zo openen meer en meer kerken hun deuren ook buiten de uren van de eredienst. Op die manier laten zij bezoekers kennismaken met hun religieus erfgoed.

2014 c cossu DSC8290

Mijn kerkgebouw beheren

Steeds meer kerken zullen naast de liturgische functie ook een andere functie krijgen. Bij het openstellen van je gebouw is het belangrijk rekening te houden met de veiligheid. Van bezoekers én objecten. Als kerkfabriek sta je daarnaast ook in voor het onderhoud van het kerkgebouw.

Gebruiksovereenkomsten

Stel je je kerk open voor andere organisaties? Denk dan op voorhand goed na te denken over de overeenkomsten die je afsluit.

Veiligheid

Je kan de kerk preventief beveiligen. Stel een risicoanalyse voor je kerkgebouw op. Zo stel je het gebouw met een minimum aan risico's open.

Restauratie & renovatie

Is je kerk aan werken toe? Je kan op verschillende manieren financiële steun krijgen. Wat zijn de vereisten? En bij wie kan je aankloppen?