© Oleg Magni

Premies en subsidies

Draag je zorg voor een kerk of een ander religieus gebouw? Dan kan je beroep doen op verschillende subsidiekanalen. Hier vind je de meest courante terug.

Kerkenbeleidsplan als basis

Vooraleer je beroep kan doen op een premie of subsidie, moet je een kerkenbeleidsplan opstellen. In de conceptnota ‘Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk’ van 24 juni 2011 legde toenmalig minister Geert Bourgeois hiervoor de basis. Hierin staan ook enkele passages over de premie- en subsidieregelgeving van zowel beschermde als niet-beschermde gebouwen van de eredienst.

Beschermde parochiekerk, pastorie of religieus gebouw

Premie aanvragen

Beheer je een beschermde parochiekerk, een pastorie of een ander beschermd gebouw bestemd voor de eredienst? Je premies of een erfgoedlening aanvragen verloopt bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Voor wat?

Voor beschermde parochiekerken maak je o.a. kans op een erfgoedpremie voor de restauratie, een aanvullende premie voor goed onderhoud en een onderzoekspremie voor de herbestemming van je parochiekerk. In een aantal gevallen heb je een goedgekeurd beheersplan nodig om een premie te kunnen aanvragen.

Contact

Je kan een erfgoedconsulent van het Agentschap Onroerend Erfgoed contacteren via info@onroerenderfgoed.be of 02 553 16 50. Je kan ook de regionale zetel contacteren. Meer info vind je op de website van Onroerend Erfgoed.

Niet-beschermde parochiekerk, pastorie of religieus gebouw

Premies aanvragen

Draag je als eredienstbestuur zorg voor een niet-beschermde kerk, pastorie of een ander niet-beschermd gebouw bestemd voor de eredienst? Vraag je premie of subsidie aan via het agentschap Binnenlands Bestuur.

Voor wat?

Je kan aanspraak maken op subsidies voor renovatie, studies voor de her- en nevenbestemming van je parochiekerk en aanpassingsinvesteringen voor de nevenbestemming van je parochiekerk. Deze regelgeving komt terug in het decreet van 12 juli 2013 houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst.

Contact

Heb je vragen over de toepassing van de regelgeving? Of wil je meer weten over de regelgeving inzake overheidsopdrachten? Neem contact op met Pieter Vasseur, teamverantwoordelijke van het team Gesubsidieerde infrastructuur van het agentschap Binnenlands Bestuur via pieter.vasseur@vlaanderen.be of 02 553 40 65.