Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Het eeuwige leven voor je landelijke kerk

Lopend project

In samenwerking met provincie Vlaams Brabant begeleiden we tien landelijke kerken om een pop-up herbestemming te realiseren.

Herbestemming in een landelijke kerk

Een dorp zonder kerk is als een café zonder bier. Toch moeten we in onze landelijke kernen een toekomst voorbereiden waarin we geen van beide nog hebben. Tenzij...? Tenzij we meerdere functies die dreigen verloren te gaan oppakken en er een win-win van maken. Zo houden we de kerk toch in het midden?

DSCN2731

Begeleiding en startbudget

Overal in Vlaams-Brabant worden plannen gemaakt voor nieuwe invullingen van kerkgebouwen. Tot concrete realisatie komen is echter niet eenvoudig, zeker niet op het platteland. Voor landelijke kerken die op korte termijn een herbestemming willen verwezenlijken, voorziet de Provincie Vlaams-Brabant vanuit de plattelandswerking concrete begeleiding en een startbudget. Kerken stellen zich kandidaat in een selectieprocedure.

De geselecteerde kerken begeleiden we bij het opzetten van een participatietraject met de lokale gemeenschap én het concreet maken van de ideeën via tijdelijke invulling. Een investeringsbudget van maximum 25.000 euro is voorzien om deze pop-up in je kerk te realiseren. Zo leg je een goede basis voor een duurzame herbestemming van je kerkgebouw.

Kandidatuur en selectie

In een eerste fase konden beheerders van een landelijke kerk in het arrondissement Leuven een kandidatuur indienen om deel te nemen aan dit project. Er worden vijf kerken geselecteerd. In een latere fase volgt eenzelfde traject voor kerken in het arrondissement Halle-Vilvoorde, ook hier zullen vijf kerken geselecteerd worden.

Meer weten?

Heb je vragen over dit project? Onze collega Birgit helpt je graag verder!

Projectcoördinator herbestemming kerken Vlaams-Brabant

Birgit Scheys-Thys

Projectcoördinator herbestemming kerken Vlaams-Brabant