Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Een pop-up ontmoetingsruimte voor de Sint-Joriskerk

23 oktober 2021

De stad Tienen, het dorpscomité van Oorbeek en de kerkfabriek van de Sint-Joriskerk tekenden vorig jaar in op het project ‘Het eeuwige leven voor je landelijke kerk’. Met dit project begeleiden we landelijke kerken om een pop-up herbestemming te realiseren. De provincie Vlaams-Brabant voorziet 25.000 euro startbudget voor de realisatie van de pop-up's.

Van kerkenbeleidsplan tot pop-up

Zoals elke gemeente stelde ook de stad Tienen een kerkenbeleidsplan op. Binnen dit beleidsplan moest er voor de Sint-Joriskerk in Oorbeek een nieuwe functie gezocht worden. Om een aantal ideeën al een eerste keer uit te testen tekenden de verschillende partners in op de projectoproep van PARCUM en de provincie Vlaams-Brabant. De projectgroep krijgt op die manier begeleiding in het onderzoek naar de haalbaarheid van de nieuwe invulling en de inventarisatie van het religieuze erfgoed.

Na enkele begeleidingsmomenten lag het idee op tafel om een pop-up ontmoetingsplek van de kerk te maken. Om dit realiseren werden er enkele stappen gezet.

Onder begeleiding van PARCUM maakte de projectgroep een inventaris van het erfgoed. Daarnaast werd in kaart gebracht welke ingrepen nodig waren om een pop-up ontmoetingsruimte te realiseren. Dit met het nodige respect voor het beschermd patrimonium.

Kris Vandevors - Inventaris Onroerend Erfgoed
Kris Vandevors - Inventaris Onroerend Erfgoed

Inwoners betrekken

Een belangrijk onderdeel van het proces was het betrekken van de lokale gemeenschappen. Door de coronamaatregelen niet altijd evident. Het eerste infomoment in november 2020 kon jammer genoeg niet plaatsvinden. De projectgroep bedacht daarom een andere manier. Via ‘De gazet van Oorbeek’ (het lokale krantje van het dorpscomité) werd een rondvraag georganiseerd. De inwoners mochten hun ideeën rond een mogelijke herbestemming doorgeven.

De nevenbestemming als ontmoetingsruimte werd positief onthaald bij de inwoners van Oorbeek. Er groeiden ook al ideeën om evenementen en activiteiten te organiseren in de kerk. Een goede planning moet hiervoor opgemaakt worden, aangezien er in de kerk nog steeds misvieringen doorgaan.

Een flexibel systeem

Om dit nevengebruik van de kerk als ontmoetingsruimte mogelijk te maken werden er twee nieuwe symmetrische volumes geïntegreerd aan de achterzijde van de kerk. Deze fungeren als meubilairberging, vestiaire en toog en waarin de noodzakelijke nieuwe water- en elektriciteitsvoorzieningen werden ondergebracht.

Een gedeelte van het bestaand meubilair werd vervangen door stapelbaar en flexibel inzetbaar meubilair. Dit maakt het samen met de tentoonstellingswand mogelijk om verschillende opstellingen te realiseren en uit te proberen.

Tot slot werden er ook een aantal maatregelen genomen in het kader van brandveiligheid en het in orde stellen van de verouderde elektrische installatie.

89831821 606d 4d83 9c87 72ae4845396c

Meer weten

Bij onze collega Bert Verheyden kan je terecht met alle vragen over het project 'Het eeuwige leven voor je landelijke kerk'.

Andere interessante blogartikels