Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Een pop-up ontmoetingsruimte voor de Sint-Joriskerk

23 maart 2021
Geschreven door Dimitri Stevens

De stad Tienen, het dorpscomité van Oorbeek en de kerkfabriek van de Sint-Joriskerk tekenden vorig jaar in op het project ‘Het eeuwige leven voor je landelijke kerk’. Met dit project begeleiden we landelijke kerken om een pop-up herbestemming te realiseren. De provincie Vlaams-Brabant voorziet 25.000 euro startbudget voor de realisatie van de pop-up's.

Van kerkenbeleidsplan tot pop-up

Zoals elke gemeente stelde ook de stad Tienen een kerkenbeleidsplan op. Binnen dit beleidsplan moest er voor de Sint-Joriskerk in Oorbeek een nieuwe functie gezocht worden. Om een aantal ideeën al een eerste keer uit te testen tekenden de verschillende partners in op de projectoproep van PARCUM en de provincie Vlaams-Brabant. De projectgroep krijgt op die manier begeleiding in het onderzoek naar de haalbaarheid van de nieuwe invulling en de inventarisatie van het religieuze erfgoed.

Na enkele begeleidingsmomenten lag het idee op tafel om een pop-up ontmoetingsplek van de kerk te maken. Onder begeleiding van PARCUM maakt de projectgroep momenteel een inventaris van het erfgoed. Daarnaast wordt bekeken welke ingrepen nodig zijn om een pop-up ontmoetingsruimte te realiseren. Dit met het nodige respect voor het beschermd patrimonium. Er wordt gedacht aan een bar (al dan niet mobiel), mobiele wanden voor het creëren van bergruimte, flexibel inzetbaar meubilair en een sanitair blok in het vroegere lijkenhuisje.

Kris Vandevors - Inventaris Onroerend Erfgoed
Kris Vandevors - Inventaris Onroerend Erfgoed

Inwoners betrekken

Een belangrijk onderdeel van het proces is het betrekken van de lokale gemeenschappen. Door de coronamaatregelen niet altijd evident. Het eerste infomoment in november kon jammer genoeg niet plaatsvinden. De projectgroep bedacht daarom een andere manier. Via ‘De gazet van Oorbeek’ (het lokale krantje van het dorpscomité) werd een rondvraag georganiseerd. De inwoners mochten hun ideeën rond een mogelijke herbestemming doorgeven.

Over het algemeen wordt de herbestemming als ontmoetingsruimte positief onthaald bij de inwoners van Oorbeek en worden er zelfs al plannen gesmeed voor het organiseren van activiteiten. De komende maanden zal het project verder uitgewerkt worden.

Andere interessante blogartikels