Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Een pop-up evenement in de kerk van Oudenaken

18 oktober 2022
Geschreven door Ellen Descamps

Een multifunctionele ruimte in het hart van de gemeenschap

In het kerkenbeleidsplan van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werd zowel voor de kerk van Sint-Laureins-Berchem als die van Oudenaken beslist om ze te herbestemmen. Beide behoren tot dezelfde parochie die zal fuseren met de parochie van de hoofdkerk in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw.

De gemeente tekende in op de oproep van het project ‘Het eeuwige leven voor je landelijke kerk’, omdat ze de voorliggende toekomstvisie op het gebruik van de Sint-Pieter-in-Bandenkerk van Oudenaken wilde uittesten.

IMG 7555

Het eeuwige leven voor je landelijke kerk

Via het project 'Het eeuwige leven voor je landelijke kerk' begeleidt PARCUM in samenwerking met provincie Vlaams-Brabant landelijke kerken om een pop-up herbestemming te realiseren. Samen creëren we op die manier een goede basis voor een duurzame herbestemming.

Na goedkeuring van het kerkenbeleidsplan in 2017 werden de erediensten stopgezet en werd met behulp van erfgoedcel Zender een erfgoedinventaris opgemaakt. Een werkgroep startte met de denkoefening over de nieuwe bestemming van de kerk. Daarin zijn, naast de gemeente, kerkfabriek, parochie en bisdom, ook gebruikers vertegenwoordigd, zoals leden van de Landelijke Gilde en OKRA. Aangezien de huidige parochiezaal, die naast de kerk gelegen is, te klein werd en op het einde van haar levensduur kwam, groeide er consensus over om die activiteiten naar de kerk te verhuizen. De oude parochiezaal zal plaatsmaken voor groen, parkeerplaatsen en buitenruimte voor de gemeenschap.

Voor de herinrichting van de kerk werd een haalbaarheidsstudie uitbesteed. Tijdens dat proces werd de bredere bevolking uitgenodigd om input te leveren. De studie resulteerde uiteindelijk in enkele ontwerptekeningen, waarbij er autonome volumes ingebracht zouden worden voor een toog, berging en toiletten.

Getest: gelachen en gegeten onder het gewelf

In afwachting op de aanduiding van een architectenbureau en de aanvang van de werken, wou de gemeente de nieuwe functie als gemeenschapsruimte alvast eens aan een test onderwerpen. Zondag 2 oktober bleek hiervoor de perfecte gelegenheid: een herfstwandeling en Brueghelbuffet georganiseerd door de Landelijke Gilde. De gemeenschap verzamelde zich aan een zee van ronde tafels en er werd gepraat, gelachen en gegeten onder het bakstenen gewelf en de wonderlijke muurschildering uit 1918 van De Geetere. Aan sfeer en gezelligheid alvast geen gebrek!

IMG 7509

Tegelijk werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de bevolking te vragen naar hun herinneringen en gevoelens bij de erfgoedobjecten die tot de inboedel van de Sint-Pieter-in-Bandenkerk behoorden. Zo kunnen deze lokale, sociale waarden meegenomen worden in de waarderingsoefening, waarbij beslist wordt over de toekomstige bestemming van de erfgoedobjecten.

Op basis van dit testevenement kan de gemeente een doordachte beslissing nemen over welke materialen alvast aangeschaft kunnen worden, en het meest geschikt zijn, om de functie als gemeenschapsruimte te bestendigen.

IMG 7493

Meer weten?

Bij onze collega Bert Verheyden kan je terecht met alle vragen over het project 'Het eeuwige leven voor je landelijke kerk'.

Andere interessante blogartikels