De Vlaamse minister van Cultuur voegde op 13 februari 2024 zeven nieuwe praktijken toe aan het Register van Inspirerende Voorbeelden rond het borgen van immaterieel erfgoed. Het borgen van het niet-tastbare erfgoed is cruciaal. Daarom bundelt het Register goede borgingsvoorbeelden die inspiratie bieden bij het koesteren en delen van niet-tastbaar erfgoed.

Wat is het Register?

Het Register is een dynamische lijst met best practice voorbeelden. Op die lijst worden inspirerende acties, projecten en programma’s gebundeld die inzetten op het borgen van immaterieel erfgoed. Het is de bedoeling dat erfgoedgemeenschappen, -organisaties en -vrijwilligers leren van elkaars goede voorbeelden.

Jaarlijks kunnen er nieuwe inspirerende borgingspraktijken genomineerd worden voor het Register. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media lanceert elk najaar een nominatieoproep naar het brede publiek en de cultureel-erfgoedsector. Een expertencommissie beoordeelt de ontvangen nominaties en adviseert de Vlaamse minister van Cultuur in de keuze van inspirerende voorbeelden. De erkende voorbeelden worden voor drie jaar in het Register opgenomen.

Wivina 2.0

Processies vinden niet altijd makkelijk voldoende deelnemers. Dit was ook het geval bij de Wivinaprocessie in Groot-Bijgaarden. De inwoners kennen Wivina niet meer of tonen weinig interesse voor de processie. Jonge mensen aanspreken werd ook een moeilijke opdracht voor het processiecomité. Het comité kwam er alleen niet uit en besloten in 2018 de hulp van PARCUM in te roepen.

Na een boeiend traject met tal van partners vond op 7 mei 2023 een nieuwe 'processie' plaats. Deze keer geen traag voorbijtrekkende processies, maar een belevingsnamiddag voor alle leeftijden. Het concept van een belevingsnamiddag waarbij de bezoekers door middel van toneel, film, zang en een interactieve zoektocht kennis kunnen maken met de figuur van Wivina, was geboren. Er werden ook linken gelegd naar actuele vraagstukken zoals ecologie, zoektocht naar zingeving, rust en stilte, keuzes maken, …

IMG 6058

Met Wivina 2.0 werd een eeuwenoude traditie nieuw leven ingeblazen. Het processiecomité had de moed om platgetreden paden te verlaten. Nu is de processie toegankelijk voor een breed publiek. Op die manier kan het immaterieel erfgoed op een duurzame manier geborgen worden.

Advies van de expertencommissie

Andere interessante blogartikels