Sign pen business document 48148

Overeenkomsten gebruik kerkgebouw

Stel je je kerk open voor andere organisaties? Denk dan op voorhand goed na te denken over de overeenkomsten die je afsluit. Op die manier kom je achteraf niet voor verrassingen te staan. En is elke partij op de hoogte van de rechten en plichten.

Welke invulling krijgt het gebouw?

Denk je na over een nieuw invulling van je kerkgebouw? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Je kan hierbij overgaan tot valorisatie, medegebruik, nevenbestemming of herbestemming. Welke invulling je gebouw krijgt is opgenomen in een kerkenbeleidsplan.

De Vlaamse Bisschoppen stelden 13 richtlijnen op rond het gebruik van de parochiekerk. En legden hierin ook de definities vast over de nieuwe functies.

Modelovereenkomst per functie

Per functie werkten we een modelovereenkomst uit. Op die manier kan je direct van start.

Let op: De parochiekerk kan ook onttrokken worden aan de eredienst. Dan spreek je over een herbestemming van het gebouw. Alleen de bisschop kan beslissen om dit te doen. Je moet hiervoor de kerkrechtelijke procedure volgen.

1. Valorisatie

Stel je af en toe je kerkgebouw open voor een eenmalige activiteit? Een tentoonstelling, een concert, een lezing, ...

2. Medegebruik

Maken andere katholieke of christelijke geloofsgemeenschappen gebruik van jouw kerkgebouw?

3. Multifunctioneel gebruik

Is de plaatselijke fanfare op zoek naar een wekelijkse repetitieruimte? Een organisatie die structureel gebruik maakt van je kerkgebouw?

4. Gedeeld gebruik

Is je kerkgebouw opgedeeld in meerdere ruimtes? En wil je deze ruimtes permanent of tijdelijk verhuren?

Vragen over deze overeenkomsten?