Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Vraag van de week: Wat is de visie van de bisschoppen op de toekomst voor de parochiekerk

3 februari 2020

De parochiekerk is een plaats voor gebed, bezinning en liturgie. Deze functie vervult het kerkgebouw al eeuwen. De laatste jaren komt de toekomst van parochiekerken steeds meer op bestuursagenda’s te staan. De dure onderhoudskosten en de kleiner wordende gebondenheid aan gemeenschappen dwingen tot nieuwe oplossingen. Maar wat doen we met kerkgebouwen eens ondubbelzinnig gebruik voor de eredienst niet langer mogelijk is?

Het kerkgebouw: betekenis en toekomst

Op 27 juni 2019 verscheen de gemeenschappelijke visietekst van de Belgische bisschoppen ‘Het Kerkgebouw. Betekenis en toekomst’. Hierin roepen de bisschoppen de geloofsgemeenschap op om na te denken over de toekomst van het kerkgebouw. Uiteraard moet hierbij rekening gehouden worden met de meervoudige en unieke betekenis van het gebouw. Ook leggen ze de nadruk om realisme en voorzichtigheid aan de dag te leggen. En kerken zo veel mogelijk open te stellen.

In 2012 schreven de Vlaamse bisschoppen '13 richtlijnen voor het gebruik van parochiekerken'. Hierin geven ze richting aan de toekomstige invulling van de parochiekerk. En leggen ze definities vast over de verschillende gebruiksmogelijkheden.

3

Wat is het verschil tussen neven- en herbestemmen?

Wanneer je spreekt over de toekomst van kerken, zijn er verschillende gebruiksmogelijkheden. De bisschoppen legden daarom enkele definities vast. Wat is het verschil tussen valorisatie, medegebruik, neven- en heberstemmen?

Andere interessante blogartikels