Crkc 013

Nieuws

Met PARCUM willen we religieus erfgoed ontsluiten en bewaren. Maar bovenal willen we inspireren en informeren. We delen dan ook geregeld nieuws over lopende projecten in het museum en inzichten van onze experten.

006

PARCUM waardeert de kerkencollecties in Boutersem

15.11.22

De kerken binnen parochie Heilige Maria Boutersem doorlopen een waarderings- en herbestemmingstraject. PARCUM zorgt uiteraard voor de nodige opvolging en ondersteuning van zulke trajecten.

Filter artikels

Een vraag?