Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Nieuwe collega Ellen buigt zich over depotkerken

29 september 2020

Begin september verwelkomden we een nieuwe collega in ons team. Ellen Descamps komt aan boord als adviseur religieus erfgoed. In dit interview stellen we haar aan jullie voor!

Dag Ellen, welkom bij PARCUM! Stel jezelf even voor.

"Na een bachelor Archeologie aan UGent maakte ik een kleine zijstap. Die leidde ertoe dat ik mijn studies vervolledigde in de richting Kunstwetenschappen aan KU Leuven met een specialisatie in religieuze kunst uit de (late) middeleeuwen. Ergens daartussenin deed ik nog een jaar Conservatie-Restauratie van Schilderijen aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Anderlecht. Een hobby die ik later graag terug zou oppikken. Mijn eerste stappen in de erfgoedsector zette ik als bestuurssecretaris bij de dienst Erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant. Daar begeleidde ik de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddiensten (IOED’s) bij hun werking in de vorm van inhoudelijke en financiële steun. De rode draad in mijn leven? Door me te verdiepen in details tracht ik tot een harmonieus en inzichtelijk totaalplaatje te komen."

Welke functie zal je binnen PARCUM opnemen?

"Het komende jaar zal mijn focus in hoofdzaak bij het project ‘Depotkerken in Vlaanderen?’ liggen. Daarnaast zal ik een actieve rol opnemen in het begeleidings- en participatietraject voor de opmaak van kerkenbeleidsplannen."

Ellen Descamps
Wat houdt dat project precies in?

"Doordat heel wat kerkgebouwen de deuren sluiten, is de nood aan duurzame, kwalitatieve opslagruimte voor de collecties religieus roerend erfgoed groot. Voor ‘Depotkerken in Vlaanderen?’ zal ik nagaan of het mogelijk is om parochiekerken, waarvoor men een herbestemming op het oog heeft, kunnen dienen als erfgoeddepot en zo ja, onder welke voorwaarden. Ik kan hierbij steunen op de inhoudelijke expertise en ervaring van collega Phaedra Bosmans, depotverantwoordelijke bij PARCUM. Daarbij zullen we de gemeenschapsvormende functie van parochiekerken steeds in het achterhoofd houden en nagaan hoe dit op een zinvolle, creatieve wijze verweven kan worden met een functie als depot. Door de begeleiding van een vier- à vijftal lokale cases en regelmatige terugkoppeling naar een stuurgroep van experts en beleidsmakers, zal toegewerkt worden naar een handelingskader op maat van de kerkfabrieken en gemeentebesturen."

Waar kijk je het meest naar uit in je nieuwe job?

"Ik vind het fijn om in een hecht team terecht te komen waar elke collega een waardevol stukje vormt in de grotere puzzel die de missie en visie van PARCUM voorstelt. Als team kunnen we in deze tijden van verandering meer dan ooit een helpende hand toesteken om samen met de lokale gemeenschap naar een duurzame toekomst voor het religieus erfgoed toe te werken."

Wat betekent religieus erfgoed voor jou?

"Mijn oog voor religieus erfgoed werd me met de paplepel ingegoten. Of het nu in Frankrijk, Griekenland, Zweden of België was: waar een kerk, kapelletje of klooster was, gingen we binnen. Niet alleen om het gebouw en haar grote en kleine schatten te bewonderen, maar ook om een kaarsje te branden. Dat ritueel is me enorm bijgebleven.

Religieus erfgoed draagt een stille kracht in zich. Het is een heel subjectieve betekenisdrager, want iedereen bekijkt, begrijpt en ervaart het vanuit zijn of haar eigen achtergrond. Dàt is wat het in mijn ogen zo rijk maakt; de vele verhalen van troost, steun en hoop die mensen van alle afkomsten er gemeenschappelijk, maar toch ook heel apart in vinden."

Andere interessante blogartikels