Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Religieus erfgoed in quarantaine - deel 3

8 juni 2020
Geschreven door Julie Aerts

De kerkgebouwen tijdens de lockdown

Door de coronamaatregelen konden er geen openbare erediensten plaatsvinden. Verschillende pastorale ploegen ontdekten de livestream. Zo konden de gelovigen in de eucharistieviering in de kathedraal van Antwerpen of in het begijnhof van Halle toch volgen.

Sommige kerken bleven wel open. Veel bezoekers kwamen er langs voor een moment van bezinning of gebed. In Tongeren doneerden de inwoners massaal bloemen aan de basiliek. Het resultaat was een prachtig versierd Mariabeeld in de meimaand.

(Lees verder onder de foto)

Kroningsfeesten 2023
Kroningsfeesten 2023

De kerk in de bres

De coronacrisis bracht heel wat maatschappelijke noden met zich mee. Meerdere kerkbesturen sprongen dan ook de in bres. En stelden hun kerk ter beschikking.

De Sint-Rochuskerk in Deurne werd tijdelijk omgebouwd tot dokterspraktijk. De kerk werd gebruikt als triagecentrum voor vermoedelijke coronapatiënten. Zo bleven ze gescheiden van andere patiënten. De gang in de normale dokterspraktijk is erg smal. Daarom besloten de artsen om contact op te nemen met de pastoor. Die reageerde meteen enthousiast op de vraag om de kerk te gebruiken.

De #NationaleNaaiActie is een actie om zelf massaal mondmaskers te naaien. Maar hoe geraken al die maskers tot bij de mensen? De bisschoppen steunden de acties en riepen de kerkbesturen op hun kerkgebouw op te geven als verdeelpunt. De pastorie van Holsbeek en kerk van Sint-Pieters-Rode werden zo bijvoorbeeld als verdeelpunten gebruikt.

In de anderhalvemetersamenleving is ruimte een kostbaar goed. Ook scholen zijn op zoek naar plaats om zo veel mogelijk leerlingen te ontvangen. In Olen werd de kerk vlakbij de school enkele uren per week tot klaslokaal omgevormd. De kou en de weergalm nemen ze er graag bij. Af en toe moeten de leerlingen de kerk verlaten omdat er nog begrafenissen plaatsvinden. Dan wijkt het klasje uit naar buiten en krijgen de leerlingen les in openlucht.

© Bea Borgers
© Bea Borgers

Volg onze webinar 'Stap voor stap je kerk neven- of herbestemmen'

Zelf je kerk (tijdelijk) herbestemmen? In vier eenvoudige stappen kom je van idee tot realisatie. In deze webinar overlopen we kort en bondig het proces.

Andere interessante blogartikels