Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Lint met lengte gelijk aan de omtrek van de geselzuil

Dit linnen lint illustreert de laatmiddeleeuwse praktijk van het tellen en meten om dichter tot Christus in Zijn lijden te komen. De omtrek van de geselzuil? 68 cm, zo blijkt.

Object

Lint

Materiaal

Linnen

Afmetingen

68 cm

Inventarisnummer

CRKC.0110.0050

Herkomst

Privécollectie

Tentoonstelling

This is not a collection

Een linnen lint toont het opschrift: "MISURA DELLA COLONNA DI CRISTO NRO SIGNORE ALLE QUALE FU FLAGELLATO" (of: "Omtrek van de zuil waaraan Christus gegeseld is"). Deze bijzondere reliek getuigt van een al even bijzondere maar algemeen verspreide religieuze praktijk. Om zo dicht mogelijk tot Christus in Zijn lijden te komen, begon men in de late middeleeuwen alles te tellen en te meten wat met de lijdensweg van Christus te maken had. Nooit werd er in het christelijk geloof meer geteld en gerekend dan in de 15de eeuw. Van het aantal wonden, bloeddruppels en geselslagen, tot de lengte van de spijkers, de omtrek van de geselzuil en het aantal voetstappen tot Golgotha: meten was weten. Dit uitrekenen en omzetten in cijfers was letterlijk een manier om de afstand tot Christus te overbruggen; een poging om Hem zo dicht mogelijke te naderen en lief te kozen.

In de middeleeuwse reliekencultus was een deel steeds representatief voor het geheel. Een dergelijk fragmenteren van Christus' lichaam en het eren van élk afzonderlijk deel werpt zich bovenal dus op als dé manier om het geheel van de passie überhaupt te kunnen vatten.

Vooral levensgrote afbeeldingen, relieken en diagrammen maken een ‘stukje’ van Christus’ passie voor onze ogen opnieuw levend. Op ware grootte lijken zij ons andermaal te willen vergewissen van het feit plaatsvervangend op te kunnen treden. Ze vatten de complexiteit van het lichaam en lijden van Christus samen in een opdracht voor elke gelovige: de "breedte en lengte, de hoogte en diepte van Christus leren begrijpen" (Efese 3, 18-19).

En hoewel het meditatieve aspect van het rekenen, tellen en cijferen wellicht belangrijker was dan het resultaat, geven we graag nog mee dat het lint uit de collectie van PARCUM 68 cm meet...

© Bea Borgers
© Bea Borgers

Andere werken uit de collectie

Een vraag?

Heb je een vraag over onze collectie? Wil je graag een object lenen voor een tentoonstelling? Of wil je een object doneren? Neem contact op met collega Phaedra Bosmans.