Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Tenhemelopneming van Maria

Boogvormig schilderij, met uitgesneden hoeken, op doek met de tenhemelopneming van Maria. Ze draagt een wit kleed en blauwe mantel. Ze zit op een wolk omgeven door engelen. Rechtsboven een engel met laurierkrans.

Object

Schilderij

Materiaal

Olieverf, doek

Afmetingen

182 cm (h) x 114 cm (b)

Inventarisnummer

CRKC.0191.0530

Herkomst

Collectie Zusters van Maria, Leuven

Voor veel mensen is 15 augustus een vrije dag. Maar waarom? Op 15 augustus vieren christenen dat Maria in de hemel werd opgenomen. Maar wat betekent dat nu precies?

In de Bijbel komen we niet veel te weten over Maria, maar in latere geschriften en legendes wordt haar leven verder gestoffeerd. De laatste keer dat Maria in de Bijbel wordt vermeld is in Handelingen 1:14. Na de dood en verrijzenis van Jezus komt de heilige Geest over haar en de apostelen. Hoe zit het dan met haar dood? De Kerk neemt aan dat Maria gestorven is zoals alle andere mensen. Maar na haar dood werd zij ten hemel opgenomen, met lichaam en ziel.

Al vanaf de vijfde eeuw kende de Mariaverering een sterke opgang. Gaandeweg ontstonden verschillende feestdagen, zoals haar geboorte op 8 september en Maria's overlijden op 15 augustus. Deze laatste werd in de 6de eeuw door de Byzantijnse keizer Mauritius officieel ingevoerd. Pas in de zevende eeuw nam paus Sergius I het feest in het Westen over. Aanvankelijk werd deze feestdag gevierd onder de naam 'Maria Ontslaping' (Dormitio Mariae). Pas in de achtste eeuw komt in het westerse christendom de naam 'Maria-Tenhemelopneming' bovendrijven.

Het zal toch nog tot 1950 duren eer het dogma van de tenhemelopneming van Maria aanvaard wordt. Onder Paus Pius XII neem de Katholieke Kerk het dogma als volgt aan:

Tenslotte is de onbevlekte Maagd, gevrijwaard van ieder smet van de erfzonde, in het voltooien van haar aardse levensloop, met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen en door de Heer verheven tot koningin van het heelal om zo gelijkvormiger te worden aan haar Zoon, de Heer der heren en de overwinnaar van zonde en dood. (Lumen Gentium 59

De Orthodoxe Kerk gelooft dat Maria alleen met haar ziel ten hemel is opgenomen. Ze kent er dan ook geen dogma aan toe.

Tenhemelopneming van Maria - CRKC.0191.0530.
Tenhemelopneming van Maria - CRKC.0191.0530.

Andere werken uit de collectie

Een vraag?

Heb je een vraag over onze collectie? Wil je graag een object lenen voor een tentoonstelling? Of wil je een object doneren? Neem contact op met collega Phaedra Bosmans.