Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Lam Gods met de Arma Christi en christelijke deugden

Dit Andachtsbild - dat het Lam Gods, de Heilige Geest, de passiewerktuigen en de christelijke deugden verbeeldt -nodigt de kijker uit tot meditatie en contemplatie.

Object

Schilderij

Materiaal

Olieverf op doek

Afmetingen

69,5 x 54 cm

Inventarisnummer

CRKC.0037.0012

Herkomst

Collectie Zusters Kapucinessen van Gent

Tentoonstelling

This is not a collection

Dit iconografisch bijzondere schilderij uit het begin van de 17de eeuw toont centraal het kruis met het Lam Gods en bovenaan de Heilige Geest. Errond zijn de passiewerktuigen of Arma Christi afgebeeld, de werktuigen waarmee Christus is gemarteld en gedood. We zien de lans, de spons, de dobbelstenen, de zilverlingen, de hamer, de geselroede, de haan, … Precies in dit kijken schuilt de kracht van dergelijke voorstellingen: het overschouwen van Christus' passie. Visueel ontrafeld in verscheidene symbolen, leidt het beeld ook de toeschouwer tot het overdenken en reconstrueren van het lijdensverhaal. Het schilderij past zo perfect in de traditie van het Andachtsbild, waarbij het beeld zich in zijn visuele abstractie, isolement en focus als een gids tot meditatie en contemplatie opent. Het doek schrijft zich moeiteloos in in de laatmiddeleeuwse mystiek, gericht op lichamelijke en zintuiglijke praxis en devotie.

In zijn verdere iconografische uitwerking is het doek evenwel opvallend. Naast de Arma Christi verschijnen links en rechts van het kruis twaalf banderollen met evenveel christelijke deugden - waaronder geloof, hoop, liefde, voorzichtigheid, rechtvaardigheid, kracht en matigheid. De banderollen lopen uit in schapenkopjes die naar het Lam Gods kijken. Het bloed van het Lam Gods wordt opgevangen in een kelk, van waaruit ook elk lammetje een straaltje bloed ontvangt.

© Johan Geleyns
© Johan Geleyns

Andere werken uit de collectie

Een vraag?

Heb je een vraag over onze collectie? Wil je graag een object lenen voor een tentoonstelling? Of wil je een object doneren? Neem contact op met collega Phaedra Bosmans.