Kapelletje PE Sint Franciscus Glabbeek Bewerkt

Kapelletjes in Vlaanderen

Lopend project

Kapelletjes zijn veel meer dan je denkt. Ze herbergen bijzondere beelden, of zijn onlosmakelijk verbonden met eeuwenoude tradities en verhalen. Om dat diverse erfgoed op eenzelfde manier te inventariseren ontwikkelt PARCUM met verschillende partners instrumenten. Via aanvullende acties zetten we dit erfgoed extra in de kijker en creëren we draagvlak voor kapelletjes in Vlaanderen.

THEMA
Inventariseren en borgen
LOCATIE
Vlaanderen
PERIODE
2022-2023

Veel en verschillende heilige huisjes

Haast in iedere straat vind je kapelletjes, van kleine gevelbeeldjes over staakkapelletjes tot grote veldkapellen, bijna 15.000 in totaal. Vaak zijn ze door lokale geschiedkundigen beschreven, maar een systematisch overzicht bestaat vandaag niet. Bovendien kregen hun inboedel, tradities en verhalen relatief minder aandacht. Tijd dus dat we die vele objecten, verhalen en praktijken zoals bloemen plooien, zandmotieven maken, etc. documenteren. Het borgen van levende tradities, of het organiseren van extra activiteiten rond kapelletjes, biedt kansen om heel lokaal te werken aan sociale cohesie, welzijn en zingeving.

20210815 Kapel van de Heinkensberg PE Sint Franciscus Glabbeek

Doelstellingen

Samen met de projectpartners zet PARCUM in op drie pijlers:

  1. Inventariseren van het roerend en immaterieel erfgoed van de kapelletjes in Vlaanderen. Hiervoor ontwikkelen we een referentiewebsite en een toolbox waarbij alle gegevens uniform worden verzameld.
  2. Sensibiliseren. Door middel van activiteiten een boost te geven aan wat leeft rond kapelletjes. We geven ook een boek uit, een inspirerende publicatie over verhalen en gebruiken achter kapelletjes.
  3. Tradities ‘borgen’, door een toolbox te realiseren die lokale groepen inspiratie biedt om 'aan de slag te gaan' met kapelletjes in hun buurt. Bijkomende doelstellingen hierbij zijn het creëren van een lokale dynamiek en het versterken van de sociale cohesie.

We trappen af met een inspirerende publicatie!

In het voorjaar van 2023 lanceren we een inspirerend boek over diverse kapellen in Vlaanderen en hun verbondenheid met de lokale gemeenschap. Fotografe Myriam Rispens en beeldredactrice Mirjam Devriendt realiseren het visuele luik binnen dit project. Auteur en journalist Rik Van Puymbroeck zorgt voor een unieke tekstuele inkijk in dit hedendaagse kapellenlandschap.

Kasterlee Hoeven Kapel van de Heilige Familie

Gaandeweg ontdek je op deze pagina meer over het project.

Met steun van de Vlaamse Overheid.

Meer informatie over dit project?

Contacteer onze collega Bert Verheyden.

Leegprofiel

Bert Verheyden

Adviseur religieus erfgoed