Kapelletje PE Sint Franciscus Glabbeek Bewerkt

Kapelletjes in Vlaanderen

Lopend project

Kapellen zijn veel meer dan je denkt. Ze herbergen bijzondere stukken, of zijn onlosmakelijk verbonden met eeuwenoude tradities en verhalen. Om dat diverse erfgoed op een eenzelfde manier te inventariseren ontwikkelt PARCUM met verschillende partners instrumenten. Andere acties binnen dit project zijn specifiek gericht op het in de kijker zetten van dit erfgoed, het stimuleren van een lokale dynamiek en het creëren van draagvlak voor kapelletjes in Vlaanderen.

THEMA
Inventarisatie
LOCATIE
Vlaanderen
PERIODE
2022-2023

Haast in iedere straat vind je kapelletjes, van kleine gevelbeeldjes over staakkapelletjes tot grote veldkapellen, bijna 15.000 in totaal. Vaak zijn ze door lokale geschiedkundigen beschreven, maar een systematisch overzicht bestaat vandaag niet. Bovendien kregen hun inboedel, tradities en verhalen relatief minder aandacht dan het bouwkundig erfgoed, waardoor de focus van waardering vaak eenzijdig is.

Veel traditiedragers van dit immaterieel erfgoed – praktijken zoals bloemen plooien, zandmotieven maken, zingen, versieren, offeren, etc. – zijn vandaag kranige tachtigers. Actie is dus noodzakelijk om deze tradities te documenteren. Bovendien biedt het borgen, of het organiseren van nieuwe of extra activiteiten rond kapelletjes, kansen om heel lokaal te werken aan sociale cohesie, welzijn en zingeving.

Sterk begonnen is half gewonnen

PARCUM zal samen met verschillende partners inzetten op drie luiken:

  1. Inventarisatie van het roerend en immaterieel erfgoed van de kapelletjes in Vlaanderen, gepaard met de ontwikkeling van een referentiewebsite en een toolbox waarbij alle gegevens uniform worden verzameld.
  2. Sensibiliseren door middel van activiteiten en het uitgeven van een boek, omtrent de verhalen en gebruiken achter kapelletjes.
  3. Tradities ‘borgen’, door een toolbox te realiseren die lokale groepen inspiratie biedt om 'aan de slag te gaan' met kapelletjes in hun buurt. Bijkomende doelstelling hierbij is het creëren van een lokale dynamiek of draagvlak; het versterken van de sociale cohesie.

Momenteel bevinden we ons in de eerste

Oproep!

Heb je weet van kapellen waar bijzondere stukken aanwezig zijn; een uniek verhaal, prachtige tradities of gebruiken aan verbonden zijn; of waar mensen zich eindeloos voor inzetten? Laat het ons weten!