Download de presentaties van het dialoogforum 'Religie-Helend-Verdelend'

Op 21 januari vond het dialoogforum ‘Religie-Helend-Verdelend’ in PARCUM plaats. Bekijk de presentaties hier.

Dialoogforum 'Religie-Helend-Verdelend'

PARCUM is een dialoogmuseum. Een plek voor inspiratie en ontmoeting. Daarom brengt PARCUM mensen samen rond erfgoed van verschillende religies en levensbeschouwingen. Het gesprek aangaan vanuit dit erfgoed staat centraal.

Op 21 januari vond het dialoogforum ‘Relgie-Helend-Verdelend’ in PARCUM plaats. Vertrekkende vanuit de gelijknamige tentoonstelling reflecteerden meer dan 50 deelnemers over de relatie tussen religie, oorlog en vrede. Wat is de betekenis van religie in oorlog en vrede? Hoe komen de aspecten conflict en verzoening naar voor in de islam? En welke rol spelen kunst en erfgoed in tijden van oorlog?

Prof. dr. Jan De Volder beet de spits af. Met zijn keynote ging hij dieper in op de relatie tussen het christendom en de islam en de precaire verhouding tussen religie, verzoening en conflict. Ahmed Azzouz - inspecteur-adviseur islam – gaf een reflectie op dit thema vanuit islamitisch perspectief. Gust De Preter plaatste vervolgens de kruistochten in een historisch en actueel perspectief. Na de lunch gaf kapitein Erik Locht een boeiende lezing over erfgoed in de frontlinie. Hij belichte hiermee de rol van (religieus) erfgoed in conflictsituaties.

Na de lezingen werden de deelnemers op sleeptouw genomen door de tentoonstelling ‘Religie-Helend-Verdelend’. Tijdens de dialoogrondleiding ging een gids met etnisch-religieus diverse achtergrond in dialoog ging met één van de vaste PARCUM-gidsen en met het publiek.

Download de presentaties:

De verhouding tussen religie, conflict en verzoening in de islam - Ahmed Azzouz
Kruistochten nog altijd actueel? Feiten, beeldvorming en ... fake news - Gust De Preter
Erfgoed in de frontlinie - Kapitein Erik Locht