Dscn2752 large

Necropolis

Na de Eerste Wereldoorlog kreeg de vervallen Sint-Pieterskerk een nieuwe invulling als begraafplaats voor de vele gesneuvelde Belgische militairen.

Oude naam
Sint-Pieterskerk
Locatie
Pastorijstraat z.n.
3300 Grimde (Tienen)
Routebeschrijving
Functie
Publieke ruimte
Begraven
Type bestemming
Herbestemming
Beschermingsstatuut
Monument
Parochiekerk
Voormalig

Oorlogsgraven

In de begindagen van de Eerste Wereldoorlog werd er hevig gevochten in Grimde, het Tiense gehucht waar de toenmalige Sint-Pieterskerk stond. De Duitsers rukten snel op en vele Belgische militairen sneuvelden. In het voorjaar van 1915 zochten de bewoners van Grimde een waardige plek om de 145 soldaten te begraven, en die vonden ze in de oude Sint-Pieterskerk. Ze begroeven de gesneuvelden in de aarden vloer.

Ruïne

De kerk, met een kern uit de dertiende eeuw, was op dat moment al vervallen tot een ruïne. In het midden van de negentiende werd ze verlaten voor de bouw van de nieuwe parochiekerk Sint-Pieter en Paulus, die men vanaf 1882 in gebruik nam. Het oude kerkhof rond de vervallen kerk bleef behouden, zodat de Necropolis sinds 1915 deel uitmaakt van dit kerkhof.

Dscn2729 large

Eerste restauratie

Tussen 1922 en 1928 werden de kerk en de begraafplaats grondig gerestaureerd onder leiding van Brusselse architect Leon Govaerts (1860-1930). De nieuwe glasramen, ontworpen door Maurice Langaskens (1884-1946) en gemaakt door meester-glazenier Jean Wyss, verwijzen naar thema's als oorlog, vrede, hoop en herinnering. Het beeldhouwwerk - een triomfkruis met een beeld van de patroonheilige Sint-Pieter - is van de hand van Geo Verbanck (1881-1961).

Soberheid

De sobere graven in witte natuursteen zijn naast elkaar geplaatst, wat de indruk wekt van een gemeenschappelijk graf. Alle stenen vertonen dezelfde iconografie van Belgische helm en eikenblad als teken van moed en wijsheid. Het geheel symboliseert de gelijkheid voor de dood, ongeacht rang of stand.

Opwaardering

In 2014 onderging de Necropolis een grondige restauratie in het kader van het Europese Interreg-project 'Onthaasten, stilte- en bezinningsplekken in beeld'. De stad Tienen ging daarbij een overeenkomst aan met Toerisme Vlaams-Brabant om de unieke site te opwaarderen tot stilteplek. De stad liet het dak herstellen en de belichting, de bewegwijzering, de toegankelijkheid en de beveiliging verbeteren. De oude Sint-Rochuskerk in Ulbeek, die omgevormd werd tot begraafplaats, nam ook deel aan het project.

Andere herbestemde kerken