© Marnix van der Scheer

Schoolkerk Garmerwolde

De kerk en de indrukwekkende losstaande tentoonstellingstoren van Garmerwolde brengen schoolkinderen in contact met verschillende aspecten van het christelijke en islamitische geloof. Ook te huur voor al je evenementen!

Oude naam
Kerk Garmerwolde
Locatie
Dorpsweg 69
9798 PD Garmerwolde
Routebeschrijving
Functie
Sociaal
Onderwijs
Type bestemming
Herbestemming
Beschermingsstatuut
Monument
Parochiekerk
Voormalig

Middeleeuwse kerk

Al vanaf het einde van de 13de eeuw is er sprake van de kerk van Garmerwolde. Het gaat hierbij om een romaans-gotische kruiskerk met een vrijstaande klokkentoren. Die toren werd reeds in het midden van de 13de eeuw opgetrokken en is daarmee enkele decennia ouder dan de rest van de kerk. Het huidige uitzicht van het bouwwerk is grotendeels te danken aan drastische veranderingswerken in 1859. In dat jaar werd het schip afgebroken met het idee de kerk te vergoten. Door een tekort aan budget kwam het echter nooit tot een uitbreiding. De contouren van het afgebroken schip zijn vandaag nog zichtbaar in de vorm van een schelpenpad op de grond. Ook zijn restanten van de afgebroken kerkmuren zichtbaar langsheen de nieuwe toegang tot de resterende dwarsbeuk. Deze laatste wordt gekenmerkt door meloengewelven waarop 16de-eeuwse schilderingen te zien zijn.

© Elmer Spaargaren
© Elmer Spaargaren

Stichting Oude Groninger Kerken

Sinds enkele jaren is de kerk in handen van de Stichting Oude Groninger Kerken. Deze stichting werd in 1969 opgericht en zet zich in voor de instandhouding van kerken in de provincie Groningen. Daarnaast trachten de vele vrijwilligers bij jong en oud belangstelling op te wekken om het voortbestaan van de Groningse kerkgebouwen te garanderen.

Eerste Schoolkerk van Nederland

In 2020 werd de kerk van Garmerwolde omgedoopt tot de eerste Schoolkerk van Nederland. Met dit educatief project tracht de Stichting Oude Groninger Kerken Nederlandse schoolkinderen iets bij te brengen over verschillende aspecten van het christelijke en islamitische geloof. Ontwerpbureau MX13 werd aangesteld om binnen dit kader een ontvangstgebouw/atelier en een museale route in de vrijstaande klokkentoren te ontwerpen.

Het ontvangstgebouw wordt, evenals de gerestaureerde kerk, ook buiten de schooluren opengesteld. De kerk is namelijk te huur voor rouw- en trouwplechtigheden, concerten, recepties, tentoonstellingen… Het nieuwe ontvangstgebouw kan bij zulke gelegenheden de catering verzorgen.

© Marnix van der Scheer
© Marnix van der Scheer

Feest! in de klokkentoren

Op initiatief van Museum Catharijneconvent in Utrecht, één van de samenwerkingspartners van Stichting Groninger Kerken, loopt er vanaf februari 2020 een permanente tentoonstelling in de klokkentoren. Binnenin de bestaande structuur werden twee opvallende trappartijen opgetrokken. Tijdens het stijgen en dalen, komen de bezoekers in contact met verschillende feesten uit de christelijke en islamitische traditie. Bijgevolg draagt de tentoonstelling de naam ‘Feest! In Oost en West’. Helemaal bovenaan kan men genieten van een uitzicht door het grote nieuwe dakraam.

De tentoonstelling werd vormgegeven door Studio 212 Fahrenheit, die er een interactief geheel van wist te maken. Op die manier kunnen zowel de vele schoolkinderen alsook gezinnen en volwassenen op een ludieke manier kennismaken met de belangrijkste religieuze tradities.

 • © Ronny Benjamins
  © Ronny Benjamins
 • © Ronny Benjamins
  © Ronny Benjamins
 • © Marnix van der Scheer
  © Marnix van der Scheer
 • Studio 212 Fahrenheit - Roelof Bos
  Studio 212 Fahrenheit - Roelof Bos
 • © Marnix van der Scheer
  © Marnix van der Scheer
 • © Elmer Spaargaren
  © Elmer Spaargaren

Andere herbestemde kerken