© Sint-Martinuskerk

Sint-Martinus

Sinds de erkenning van de parochie De Drie Heilige Hiërarchen kon de weekkapel van de Sint-Martinuskerk in Hasselt definitief ingericht worden voor de orthodoxe liturgie.

Oude naam
Sint-Martinus
Locatie
Sint-Martinusplein 1
3500 Hasselt
Routebeschrijving
Functie
Spiritueel
Type bestemming
Medegebruik
Beschermingsstatuut
Geen
Parochiekerk
Ja

Orthodoxe parochie 'De Drie Heilige Hiërarchen'

De orthodoxe parochie De Drie Heilige Hiërarchen vindt sinds november 2014 een onderkomen in de weekkapel van de moderne rooms-katholieke parochiekerk Sint-Martinus (Hollandsveld) in Hasselt. Voordien maakte ze gebruik van de kapel van de Broeders van Liefde, ook in Hasselt. De parochie ressorteert, via het orthodox aartsbisdom van België en het exarchaat van Nederland en Luxemburg, onder de jurisdictie van het oecumenisch patriarchaat van Constantinopel. Ze bestaat uit orthodoxe christenen van diverse afkomst die vieren volgens de Grieks-orthodoxe liturgie, die voornamelijk in het Nederlands opgedragen wordt. In 2016 werd ze officieel erkend door het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Officiële erkenning

Vóór de officiële erkenning werd de weekkapel voor elke viering opnieuw ingericht voor de orthodoxe liturgie. Deze gaat traditioneel gepaard met de aanbidding van iconostases, het branden van vele kaarsen en het gebruikmaken van redelijk wat tapijtwerk. Dankzij de erkenning kon vanaf 2016 werk gemaakt worden van een vaste opstelling.

© Sint-Martinuskerk
© Sint-Martinuskerk

Medegebruik

Volgens de 'Richtlijnen van de Vlaamse Bisschoppen voor het gebruik van de parochiekerken' komen andere christelijke kerken die aangesloten zijn bij de Wereldraad van Kerken in aanmerking voor medegebruik. Hiervoor moet wel eerst de schriftelijke toelating van de bisschop bekomen worden. De parochie en de kerkfabriek van Sint-Martinus kregen de toestemming van bisschop Hoogmartens, waarop de kerkfabriek een gebruiksovereenkomst van bepaalde duur sloot met de nieuwe gebruiker, zoals voorgeschreven in de richtlijnen. Zo werden o.a. afspraken gemaakt over deelname in de kosten, toegang en gebruik.

PARCUM stelt modelcontracten ter beschikking voor kerkfabrieken die hun kerk willen openstellen voor "ander" gebruik. Klik hier voor meer informatie.

 • © Sint-Martinuskerk
  © Sint-Martinuskerk
 • © Sint-Martinuskerk
  © Sint-Martinuskerk
 • © Sint-Martinuskerk
  © Sint-Martinuskerk
 • © Sint-Martinuskerk
  © Sint-Martinuskerk
 • © Sint-Martinuskerk
  © Sint-Martinuskerk
 • © Sint-Martinuskerk
  © Sint-Martinuskerk
 • © Sint-Martinuskerk
  © Sint-Martinuskerk
 • © Sint-Martinuskerk
  © Sint-Martinuskerk
 • © Sint-Martinuskerk
  © Sint-Martinuskerk
 • © PARCUM
  © PARCUM
 • © PARCUM
  © PARCUM

Bronnen

Andere herbestemde kerken