© Luc Groosman

Kunstkerk Bossuit

In 2013 vormde Ellen Harvey de gestripte Sint-Amelberga om tot een kunstkerk, die door de bewoners van Bossuit gebruikt wordt als een dorpsplein voor allerlei sociale en culturele activiteiten.

Oude naam
Sint-Amelberga
Locatie
Doorniksesteenweg z.n.
8583 Bossuit (Avelgem)
Routebeschrijving
Functie
Sociaal
Cultuur
Publieke ruimte
Type bestemming
Herbestemming
Beschermingsstatuut
Geen
Parochiekerk
Voormalig

'Repeat'

In 2008 vond de laatste eredienst plaats in de neogotische Sint-Amelbergakerk. Nadat de gemeente een aantal pistes had onderzocht in functie van conservatie en restauratie werd een commissie samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Avelgem, de Vlaamse Landmaatschappij, Onroerend Erfgoed, de Vlaamse Bouwmeester, de intercommunale Leiedal, de gebiedswerking van de provincie West-Vlaanderen en enkele externe deskundigen. De commissie schreef een project uit voor hedendaagse kunstenaars om een voorstel in te dienen voor een artistieke transformatie van de kerk. Twee laureaten kozen voor een gedeeltelijke instandhouding en begeleide verruïnering.

Voor de uitvoering van dit project werd uiteindelijk het ontwerp ‘Repeat’ van de Brits-Amerikaanse kunstenares Ellen Harvey gekozen. Ze speelt in op de behoefte aan kwalitatieve publieke ruimte. Vanuit het culturele gegeven, vindt ze ook dat de kerk als gebouw een centrale positie moet blijven innemen in het dorpsweefsel.

© Ellen Harvey
© Ellen Harvey

Gecontroleerde ruïne

Eerst werd de kerk gestript tot een gecontroleerde ruïne. In de nieuw aangelegde terrazzovloer verwerkte Harvey in lichtgrijs de schaduw van de kerk van Avelgem, die in de Eerste Wereldoorlog verwoest werd. Lijnen en volumes, eveneens in het grijs, verwijzen naar de ribben van de gewelven, de contouren van de zuilen, de hoofd- en zijaltaren, de biechtstoelen en de preekstoel.

Dorpsplein

Omkaderd door de muren ontvouwt zich een plein dat de dorpsbewoners gebruiken voor sociale en culturele feesten en evenementen. Dat is helemaal in de geest van Harvey die de kunstkerk ziet als een sacrale, rituele en gemeenschapsvormende plek. De gesloten muren scheiden deze ruimte af van het omliggende kerkhof, dat nog steeds voor begraving gebruikt wordt.

© Luc Groosman
© Luc Groosman
 • © Luc Groosman
  © Luc Groosman
 • © Ellen Harvey
  © Ellen Harvey
 • © Luc Groosman
  © Luc Groosman
 • © Luc Groosman
  © Luc Groosman

Andere herbestemde kerken