Eburon05

Eburon Hotel en Forum Julium

Drastische ingrepen maakten het voormalige Sint-Jacobsgasthuis tot wat het nu is: het Eburon Hotel en het Forum Julium. Een hotel, een wellnesscentrum, een supermarkt, winkels, appartementen én het bezoekerscentrum van de stad Tongeren maken van het complex een levendige site.

Oude naam
Sint-Jacobsgasthuis
Locatie
De Schierveldstraat 10
3700 Tongeren
Routebeschrijving
Functie
Commercieel
Type bestemming
Herbestemming
Beschermingsstatuut
Monument
Parochiekerk
Nee

Onderweg naar Compostella

Het voormalige Sint-Jacobsgasthuis werd gesticht als herberg voor pelgrims onderweg naar Compostella. De juiste stichtingsdatum situeert zich waarschijnlijk tussen 1050 en 1195.

Een gasthuis in beweging

Oorspronkelijk was het gasthuis gelegen aan de huidige Sint-Truidersteenweg, binnen de 4de-eeuwse Romeinse omwalling en aan de heirbaan naar Bavay. Van hoge ouderdom getuigt niet enkel deze ligging, maar ook het feit dat de bouwvalligheid van de kapel al in 1246 werd vermeld.

Na de bouw van de middeleeuwse omwalling kwam het gasthuis extra muros te liggen. Het werd in 1276 afgebroken en in 1282 heropgebouwd, ditmaal intra muros, op de plaats waar het zich vandaag de dag nog steeds bevindt. Een nieuwe kapel volgde in 1283-1284, om in 1660 uiteindelijk door de huidige constructie vervangen te worden.

Eburon09

Gasthuis als tehuis

Tijdens de Franse bezetting ging het gasthuis over in de handen van de burgerlijke administratie. Vanaf 1801 werd het beheer ervan toevertrouwd aan de Commissie der Burgerlijke Godshuizen. De huidige neoclassicistische gasthuisgebouwen dateren van tussen 1846 en 1867. Ze fungeerden als ouderlingentehuis en weeshuis.

Eburon05

Administratief centrum

In 1980 werd het complex in gebruik genomen als administratief centrum van de stad Tongeren.

Hotel, supermarkt, belevingscentrum en meer

In 1998 besloten het stadsbestuur en het OCMW het gasthuis te verkopen aan een projectontwikkelaar. Via een samenwerkingsovereenkomst kon een beroep worden gedaan op het Mercuriusfonds van de Vlaamse Regering.

Zo kwamen in 2008 het Eburon Hotel en het Forum Julium tot stand. Het voormalige gasthuis biedt nu ruimte aan een hotel, een wellnesscentrum, een supermarkt, andere winkels en flats. Er waren drastische ingrepen nodig in de binnenstructuur en het interieur van het oorspronkelijke gebouw om het te maken tot het complex dat het nu is. Vooral de benedenverdieping werd ingrijpend veranderd. De gangen op de eerste verdieping werden wel behouden, met nieuwe voorzetwanden ter isolatie.
De 17de-eeuwse kapel kreeg in 2000 het statuut van beschermd monument en huisvest sinds een renovatie het bezoekerscentrum van de stad.

Eburon13

Bronnen

Andere herbestemde kerken