© Oswald Pauwels

Instituut voor Tropische Geneeskunde

Door de toename van internationale studenten, bouwde het Instituut van Tropische Geneeskunde de beschermde gebouwen van het Kartuis- en kapucinessenklooster om tot Campus Rochus.

Oude naam
Kartuis- en kapucinessenklooster
Locatie
Sint-Rochusstraat 43
2000 Antwerpen
Routebeschrijving
Functie
Zorg
Onderwijs
Type bestemming
Herbestemming
Beschermingsstatuut
Monument
Parochiekerk
Nee

De 'kartuis'

Al in 1324 vestigden kartuizers zich in de omgeving van Antwerpen. Na een verhuizing naar Lier, kwamen de paters terug naar Antwerpen om zich te vestigen in een refugehuis op de hoek van de Sint-Rochusstraat en de Begijnenstraat. De kartuizers van Vucht in Nederland streken hier vanaf 1619 ook neer en zetten er hun kloosterleven voort.

Om een nieuw klooster te bouwen, kochten ze enkele grote raamhoven of bleekweiden dichtbij. Het bouwwerk nam een halve eeuw in beslag. Het klooster is een voorbeeld van het harmonisch samengaan van de expressieve, plastische barokstijl en de traditionele, Brabantse kalkzandsteenstijl.

In 1783 werden de kartuizermonniken uit hun klooster verdreven. De gebouwen kregen achtereenvolgens een invulling als een kazerne en een diamantslijperij. Een gedeelte van het klooster en de bijgebouwen werden afgebroken. In 1793 namen de monniken opnieuw bezit van hun klooster, maar na een jaar maakte de Franse bezetter opnieuw een einde aan de ‘kartuis’.

Bien national

In 1834 kochten de zusters kapucinessen de gebouwen van de voormalige kartuizerij. In het kloostercomplex, in 1798 als bien national verkocht aan de heer Subdiau, was er sinds 1802 een suikerraffinaderij gevestigd. De uitbater voerde zware verbouwingen door om. Bovenal werden het groot pand en de bijhorende kartuizercellen afgebroken om de materialen elders te gebruiken. Op die gronden verrees van 1854 tot 1859 de gevangenis.

Na zware verbouwingswerken kon de zustergemeenschap in 1835 naar de Sint-Rochusstraat verhuizen en twee maanden later nam ze het slot weer aan.

In de jongste decennia liepen de roepingen sterk terug. De laatste zusters verkochten de beschermde gebouwen in februari 2001 aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en trokken zich in juli 2001 terug in het rusthuis Sint-Camillus.
© Oswald Pauwels
© Oswald Pauwels

Uitbreiding instituut

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde, toen de ‘School voor Tropenziekten’, werd in 1906 in Brussel opgericht. In 1933 verhuisde het Instituut naar de fraaie art-decogebouwen in de Nationalestraat in Antwerpen, dichtbij de toenmalige Congodokken.

Oorspronkelijk was het een initiatief om artsen en verpleegkundigen te vormen voor de Belgische kolonies, vandaag is het ITG een toonaangevende instelling op het vlak van onderwijs, onderzoek en expertise in de tropische geneeskunde. Het Instituut levert ook baanbrekend werk in de strijd tegen ziekten zoals ebola en aids. Elk jaar volgen artsen en verplegers uit de hele wereld er specialisatiecursussen, en door dat stijgende aantal internationale studenten had het ITG meer plaats nodig. De aankoop van het vlakbij gelegen kapucinessenklooster bood een oplossing.

Campus Rochus

Het instituut koos voor een zachte restauratie van het complex, met plannen getekend door Architectenbureau Storme-Vanrust uit Antwerpen. De vroegere kloosterruimtes in de zuid- en westvleugel kregen op de benedenverdieping leslokalen, een studentenopvangdienst en kantoren. De eerste verdieping en de zolder werden ingericht als kantoren en kleine discussieruimtes voor professoren, onderzoekers en bezoekers.

© Oswald Pauwels
© Oswald Pauwels

De kapel kreeg de zwaarste ingrepen van dit herbestemmingsproject. De architecten voorzagen de kapel met een nieuwe verdieping met een zelfdragende constructie. Om iets van het ruimtegevoel te behouden, werden in de vloer tegen de wanden glazen panelen geïnstalleerd. Beneden is een cafetaria ingericht en op de verdieping een groot auditorium. De muurschildering uit de tijd van de kapucinessen bleef behouden. Het auditorium werd in de langsrichting ingericht, breed en ondiep, wat beter werkbaar is voor de colleges. Campus Rochus, de naam van het herbestemd klooster, opende officieel de deuren op 22 november 2006.

  • © Oswald Pauwels
    © Oswald Pauwels
  • © Oswald Pauwels
    © Oswald Pauwels
  • © Oswald Pauwels
    © Oswald Pauwels

Bronnen

Inventaris Onroerend Erfgoed - Klooster van de zusters kapucinessen

Z.n., "In ander licht: Herbestemming van religieus erfgoed," M&L Cahier 17, Agentschap R-O Vlaanderen, 2009, 93-99

Andere herbestemde kerken