© Luc Roymans Photography

Kapel van de Ontluiking

De kapel van het VLP Scholennetwerk onderging een grote transformatie tot een 'white cube' met rode accenten. Zingeving en sacrale bewogenheid staan hier centraal.

Oude naam
Kapel van het De La Salle-centrum
Locatie
Hendrik Placestraat 47
1702 Groot-Bijgaarden
Routebeschrijving
Functie
Onderwijs
Spiritueel
Type bestemming
Herbestemming
Beschermingsstatuut
Dorpsgezicht
Parochiekerk
Nee

Bezinningscentrum

De geschiedenis van de Kapel van de Ontluiking is vergroeid met de geschiedenis van de oude benedictinessenabdij uit de twaalfde eeuw, waarvan momenteel enkel nog ruïnes overblijven. Op het einde van de negentiende eeuw vonden de Broeders van de Christelijke Scholen er een gepaste stek om hun werk in Vlaanderen te onderbouwen. Op de grondvesten van het zestiende-eeuwse abdissengebouw werd in 1924 een bezinningscentrum opgericht met een eigen kapel. De kapel heeft vijf traveeën en een koor van twee traveeën met een rechte stuiting en rondboogvormige muuropeningen met glas in lood.

Het Vlaams Lasalliaans Perspectief heeft er nu haar hoofdkwartier voor het pedagogisch en pastoraal beheer van de Vlaamse scholen en werken van haar netwerk.

© Luc Roymans Photography
© Luc Roymans Photography

Witte luiken en rode lijnen

De kapel van het de la Salle-centrum werd ingrijpend vernieuwd in 2011. Het project werd volledig gefinancierd door de Broeders van de Christelijke Scholen en uitgevoerd door ontwerpteam tc plus. Dit is een interieurarchitectuurbureau onder leiding van Tom Callebaut (andere projecten: de 'Blauwe Zone', de weekkapel in Torhout en de Sint-Niklaaskerk in Willebroek). De architectuur van de kapel werd onveranderd bewaard, op de restauratie van glasramen na. Van buitenaf bekeken is er op het eerste zicht niets veranderd. Het interieur onderging echter een grote transformatie.

De bezoeker treedt binnen in een open, ogenschijnlijk onbestemde ruimte: er is geen centrum, geen richting en er zijn geen beelden. Een wit plafond, muren bezet met witte luiken gescheiden door fijne rode lijnen, en wit zand als vloerbedekking, vormen tezamen dit eenvoudige interieur.

De weggerolde steen

Een zware 'weggerolde steen' in de apsis doet herinneren aan de steen voor het graf van Jezus. De 'kapel van de ontluiking' interpreteert deze steen als een positief element: enerzijds eindigde Jezus’ aardse leven hier, anderzijds begon zijn leven opnieuw aan de andere kant van het graf. De steen moet de 'ontluiker' bij uitstek voorstellen, het beginpunt van het nieuwe licht dat gelovigen koesteren. Het kapelproject wil, in navolging van het Vaticanum II, door het creëren van een andere ruimte, de kern raken van wat met zingeving, sacrale bewogenheid, godsdienstigheid, evangelisch leven, riten, genezing en verlossing bedoeld wordt.

 • © Luc Roymans Photography
  © Luc Roymans Photography
 • © Luc Roymans Photography
  © Luc Roymans Photography
 • © Luc Roymans Photography
  © Luc Roymans Photography
 • © Luc Roymans Photography
  © Luc Roymans Photography
 • © Luc Roymans Photography
  © Luc Roymans Photography
 • © Luc Roymans Photography
  © Luc Roymans Photography

Andere herbestemde kerken