Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Pelgrimstafel in Sint-Julianusgasthuis erkend als immaterieel erfgoed

1 juli 2021
Geschreven door Julie Aerts

Na een begeleidingstraject door PARCUM en Histories vzw is de Pelgrimstafel in het Sint-Julianusgasthuis erkend als Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed. De Vlaamse minister van Cultuur  plaatste op 1 juli twee nieuwe elementen op de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed: de Gentse Feesten en de Pelgrimstafel in het Sint-Julianusgasthuis in Antwerpen.

Elk jaar wordt in het Sint-Julianusgasthuis in Antwerpen een Pelgrimstafel georganiseerd. Op Witte Donderdag wordt de tafel in de kapel gedekt en 's avonds worden twaalf alleenstaande bejaarden uitgenodigd om samen te dineren. Het aantal genodigden en verwijst symbolisch naar de twaalf apostelen en het Laatste Avondmaal. De traditie is eeuwenoud. Het delen van eten is een teken van barmhartigheid en naastenliefde dat het Sint-Julianusgenootschap ook vandaag wil benadrukken. De Pelgrimstafel in het Sint-Julianusgasthuis brengt onroerend, roerend en immaterieel erfgoed samen. De traditie is stevig geworteld in het verleden, en blijft ook in het heden en de toekomst maatschappelijk relevant.

Een uitgebreid erfgoedtraject

Om alle aspecten van het Sint-Julianusgasthuis zo goed mogelijk in kaart te brengen, werd er gekozen voor een integrale aanpak. Op die manier kwamen zowel het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed aan bod. PARCUM stond in voor het aanmaken van een digitale inventaris. Het immaterieel erfgoed werd in kaart gebracht en via een SWOT-analyse konden er concrete acties worden bepaald. Histories vzw richtte een werkgroep op. Op die manier kon de zorg voor het erfgoed opgevolgd worden. Deze werkgroep was cruciaal voor de verbreding van het netwerk en het draagvlak.

De acties die in de werkgroep bepaald werden, wierpen al snel hun vruchten af. De Pelgrimstafel trok meer bezoekers en het voortbestaan van de traditie op lange termijn kon worden gegarandeerd. De erkenning is voor de bezielers en organisatie een kers op de kaart van dit lange erfgoedtraject!

IMG 9088

Erfgoedtraject van de Pelgrimstafel

Het Sint-Julianusgasthuis contacteerde PARCUM om een traject op te starten rond de Pelgrimstafel. Het werd uiteindelijk een traject van integrale zorg voor het erfgoed. Het rijke patrimonium en tradities werden in kaart gebracht. Concrete acties wierpen al snel hun vruchten af.

Andere interessante blogartikels