Collectie Abdij Ten Duinen

MEMOR

Lopend project

Bij archeologische opgravingen komen vaak menselijke resten naar boven. Maar het ontbreekt momenteel aan een ethisch handelingskader. Memor brengt alle informatie in kaart, om zo te komen tot een éénduidige manier om ethisch met deze resten om te gaan.

THEMA
Archeologie
LOCATIE
Vlaanderen
TIMING
2020 - 2022

Een nieuwe start

Bij archeologische opgravingen komen er vaak menselijke resten naar boven. Deze skeletten geven de geheimen van het gewone leven en de persoonlijke ervaringen van mensen van lang geleden prijs. In Vlaanderen zijn inmiddels al vele duizenden menselijke resten opgegraven. Deze resten worden na onderzoek vaak tentoongesteld in musea of worden bewaard in depots.

Stilaan is de nood ontstaan naar een duidelijk overzicht en een eenvormig ethisch handelingskader. Het project MEMOR brengt de informatie die nu al verspreid zit samen in één database en zal deze meer zichtbaarheid geven. Deze database zal onder meer volgende aspecten behandelen:

  • Waar bevinden al deze menselijke resten zich?
  • Wat hebben wetenschappers geleerd uit eerder onderzoek?
  • Wat kunnen de restent nog vertellen aan toekomstige onderzoekers?
  • ...

Ethisch handelingskader

Naast de database gaan de projectpartners in gesprek met vertegenwoordigers van de erkende erediensten en levensbeschouwingen. Op die manier hopen ze een ethisch handelingskader te ontwikkelen. Onderzoekers en musea kunnen zo op een ethische manier menselijke resten bestuderen, bewaren en/of tentoonstellen.

MEMOR is een project van BAAC Vlaanderen, Museum Natuurwetenschappen, KU Leuven, PARCUM, UGent en VUB. Met de steun van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Logo memor rgb shade 480x0