5 bk

Sint-Monulfus en Gondulfus

Deze beschermde neogotische kruisbasiliek is niet alleen een parochiekerk, maar ook een bibliotheek.

Oude naam
Sint-Monulfus en Gondulfus
Locatie
Kaulillerdorpstraat 44
3950 Kaulille
Routebeschrijving
Functie
Sociaal
Cultuur
Publieke ruimte
Spiritueel
Type bestemming
Nevenbestemming (gedeeld gebruik)
Beschermingsstatuut
Monument
Parochiekerk
Ja

Beschermde basiliek

De huidige kerk dateert van 1931 en is een neogotische kruisbasiliek, naar ontwerp van architect Mathieu Christiaens (1865-1934). De vroeggotische toren uit de veertiende eeuw, die verbonden was aan de vroegere kerk, werd behouden. Sinds 1996 is het kerkgebouw een beschermd monument.

Lezen in de kerk

Gelijktijdig met de start van een grootschalige renovatie van het interieur in 2014, werd een kerkenbeleidsplan opgesteld voor de kerk in het naburige Bocholt. Het idee ontstond om de Sint-Monulfus en Gondulfuskerk een nevenbestemming te geven. In het overleg met het gemeentebestuur en de kerkfabriek werd besloten om de bibliotheek, toen gesitueerd in het Gemeenschapscentrum, te verplaatsen naar een zijbeuk van de kerk.

De plannen werden op hoog tempo voorbereid zodat de realisatiewerken voor de bibliotheek gecombineerd konden worden met de restauratiewerken. De bibliotheek zou uiteindelijk in de linkerzijbeuk worden geplaatst. Dat was mogelijk zonder ingrijpende veranderingen aan de schil van het kerkgebouw. De oppervlakte van de zijbeuk bedraagt 250m² en werd afgesloten van de middenbeuk met behulp van wanden in gyproc, gecombineerd met glaspartijen. De bibliotheek werd voorzien van een aparte ingang.

De kosten van de inrichting van de bibliotheek bedroegen zo’n 68.000 euro en werden gedragen door de gemeente. Verder werden er afspraken gemaakt tussen de kerkfabriek en de gemeente over de vergoeding van de exploitatiekosten (verwarming en verlichting) van de bibliotheek.

In de vrijgekomen ruimte in het Gemeenschapscentrum worden de verenigingen gehuisvest die gebruik maakten van de parochiezaal. De parochiezaal maakt plaats voor een nieuwe woonzorgcampus.

3 bk

Bronnen

Inventaris Onroerend Erfgoed - Parochiekerk Sint-Monulfus en Gondulfus

Jan Dewael, voorzitter van de kerkfabriek

Andere herbestemde kerken