© KantVerras

Bogardenkapel

Van kapel tot kunstruimte: de Bogardenkapel is tegenwoordig één van de locaties van het cultuurcentrum Brugge.

Oude naam
Bogardenkapel
Locatie
Katelijnestraat 86
8000 Brugge
Routebeschrijving
Functie
Cultuur
Publieke ruimte
Type bestemming
Herbestemming
Beschermingsstatuut
Monument
Parochiekerk
Nee

Kapel van het Bogardenklooster

In 1290 bouwden de Bogarden een eerste kapel voor hun convent langs de Katelijnestraat in Brugge. Het Bogardenklooster werd in 1513 overgenomen door het stadsbestuur en omgevormd tot een onderwijsinstelling voor wezen en kansarmen. In 1676, na de sloop van de vervallen, middeleeuwse kapel, werd op dezelfde plaats de huidige barokkapel gebouwd. De gevelnis aan de straatzijde was oorspronkelijk voorzien van een beeld van de heilige Laurentius, de patroonheilige van de Bogardenschool. Boven de nis prijken het wapenschild van de stad Brugge en het bouwjaar van de kapel.

© Bruggeblog
© Bruggeblog

Kunstruimte Bogardenkapel

Wegens gebrek aan financiële middelen werd de Bogardenschool in 1883 definitief gesloten. De voormalige kloostergebouwen kwamen ten dienste te staan van de Academie en later ook van de Nijverheidsschool. De kapel is, samen met andere delen van het voormalige kloostercomplex, sinds 1947 beschermd als monument. In 1975 werd de gebedsruimte gerestaureerd en herbestemd tot tentoonstellingsruimte onder leiding van de Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening van de Stad Brugge. Tot op heden wordt het voormalige gebedshuis gebruikt door de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten en door het Cultuurcentrum Brugge als tentoonstellingsruimte voor actuele beeldende kunst.

  • © Transmedia
    © Transmedia
  • © KantVerras
    © KantVerras
  • © Bruggeblog
    © Bruggeblog

Andere herbestemde kerken