2 SJ

Sint-Jozef - Planetarium Urania

In Hove gaan religie en wetenschap hand in hand: naast een liturgische ruimte heeft deze kerk ook een planetarium uitgebouwd.

Oude naam
Sint-Jozef
Locatie
Albrecht Rodenbachstraat 33
2540 Hove
Routebeschrijving
Type bestemming
Nevenbestemming (gedeeld gebruik)
Beschermingsstatuut
Geen
Parochiekerk
Ja

De sterrenwacht

De Sint-Jozefparochie is nauw verbonden met de Volkssterrenwacht Urania en de kleuter- en lagere school van de Zusters van Vorselaar. De kerk met pastorie, sterrenwacht en school maken immers deel uit van dezelfde site die vorm kreeg tegen het einde van de jaren 1960. De bouwwerken startten in 1966 en twee jaar later volgde de inwijding door de bisschop Jules-Victor Daem (1902-1993).

Onder invloed van de indrukwekkende ontdekkingen en gebeurtenissen in de sterrenkunde en de ruimtevaart (zoals onder de landing op maan), en om de parochianen een zinvolle vrijetijdsbesteding te geven, richtte Hendrik Van Gaal (1916-1998) in 1970 een volkssterrenwacht op, waarvan hij de eerste voorzitter werd. De parochie gaf een deel van de gebouwen van de sterrenwacht net als die van de school in erfpacht. Voor een ander deel geldt het recht van opstal.

2 SJ

Scheiding van de ruimte


Begin 2015 richtte Urania aan de parochie en de kerkfabriek de vraag of ze via een erfpachtregeling een deel van de nog onbebouwde gronden zou kunnen verwerven voor de integratie van een planetarium. De aanleiding daarvoor is de bruikleen van de planetariumprojector van de Antwerpse Zoo (KMDA). De parochie en de kerkfabriek suggereerden om een deel van de kerk in erfpacht te geven.

In de beginjaren waren er in het weekend negen vieringen voor in totaal ongeveer 4500 gelovigen. De opkomst vandaag is minder groot, maar de kerk doet nog steeds dienst voor twee weekendvieringen voor in totaal ongeveer 180 gelovigen. Het verkleinen van de liturgische ruimte creëert een warmere sfeer in de kerk.

De parochie en de kerkfabriek bespraken de plannen voor een nevenbestemming. Na een positief advies van vicaris Wim Selderslaghs en de Antwerpse bisschop Johan Bonny, kwam het project in een stroomversnelling terecht. De werken startten onmiddellijk. Een wand van gipsplaten vormt de scheiding tussen het planetarium en de liturgische ruimte. Elk deel heeft een aparte ingang en eigen nutsvoorzieningen. De kerkfabriek en de parochie schikten de stoelen in een kwartcirkel rond het altaar, vernieuwden de verlichting en de geluidsinstallatie, verplaatsten enkele glasramen en hadden aandacht voor een rouw- en doopkapel achteraan in de kerk. Urania plant een verhoging van het dak en een overdekte rechtstreekse toegang tot het planetarium vanuit het bezoekerscentrum. De vernieuwde kerk werd op 4 oktober 2015 'heringewijd'.

3 SJ

Bronnen

Diaken Herman Jacobs en voorzitter van de kerkfabriek Paul Vermeiren

Andere herbestemde kerken