2

Open Hart Paal

De vroegere Onze-Lieve-Vrouwkerk wordt nu gebruikt door de vrijwilligersorganisatie vzw Open Hart Paal. De kerk dient als gratis winkel voor kansarmen in de buurt.

Oude naam
Onze-Lieve-Vrouwkerk
Locatie
Deurnestraat 1
3583 Paal (Beringen)
Routebeschrijving
Functie
Sociaal
Type bestemming
Herbestemming
Beschermingsstatuut
Geen
Parochiekerk
Voormalig

De vroegere Onze-Lieve-Vrouwkerk

De Onze-Lieve-Vrouwkerk van het gehucht Brelaar-Heide, gelegen in Paal (Beringen) dateert van 1965 en was een bijkerk van de Sint-Jan-de-Doperparochie. Het aantal vieringen nam stelselmatig af over de jaren heen. Zo werd er vanaf 2003 enkel op vrijdagavond een eucharistieviering georganiseerd. Tijdens de renovatie van de Sint-Jan-de-Doperkerk in 2014, werd de Onze-Lieve-Vrouwkerk tijdelijk opnieuw ten volle benut. Dit liep echter ten einde lopen na het vervolledigen van de renovatiewerken. In 2016 werd de kerk onttrokken aan de eredienst. Dit gegeven stimuleerde de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor het kerkgebouw en de achterliggende parochiezaal.

01 c internetgazet2

Open Hart

De vzw Open Hart Paal is een vrijwilligersorganisatie opgericht in 1996 door diaken Louis Vanlommel om kansarmen uit de regio te helpen. Deze organisatie was geïnteresseerd in het leegstaande kerkgebouw. Open Hart Paal was gevestigd in Tervant, het gehucht naburig aan Brelaar-Heide, maar kampte met plaatsgebrek. De vzw Open Hart Paal ontbrak echter aan de benodigde middelen om de kerk aan te kopen. De kerkfabriek wenste de gebouwen ook niet te verhuren. In het voorjaar van 2016, besliste de kerkfabriek echter een erfpachtovereenkomst van 34 jaar te sluiten met Open Hart Paal.

Spullen voor mensen in nood

De vroegere sacristie doet nu dienst als lokaal waar mensen spullen kunnen aanbrengen. In het voormalige koor worden geschonken artikels gesorteerd en opgeplooid om vervolgens in de rekken van het kerkschip te worden uitgestald. Achter het kerkgebouw zijn twee containers geplaatst die dienen als werkplaats en fietswinkel. Meubilair, huisraad, kledij, fietsen en speelgoed worden in de gratis winkel in de kerk bedeeld aan kansarmen en mensen in nood.

3

Een buurthuis

Open Hart Paal streeft bovendien naar een goede samenwerking met de buurt. Door het organiseren van een buurtfeest wil de organisatie de jaarlijkse kermis bij Pasen een extra stimulans geven. In de parochiezaal naast het kerkgebouw heeft Radio Benelux sinds 2017 zijn intrek genomen. De lokale radiozender heeft er een nieuwe studio ondergebracht en stelt de overige ruimte in het gebouw open als cafetaria en buurthuis.

Andere herbestemde kerken