© Onze Lieve Vrouw van Goede Bijstand

Onze Lieve Vrouw van Goede Bijstand

Deze kerk in het Brusselse vormt de kern van een levendige gemeenschap met een groot hart voor elkaar.

Oude naam
Onze Lieve Vrouw van Goede Bijstand
Locatie
Kolenmarkt 89
1000 Brussel
Routebeschrijving
Functie
Spiritueel
Type bestemming
Valorisatie
Beschermingsstatuut
Monument
Parochiekerk
Ja

Naar Italiaans voorbeeld

Vroeger stond op de plaats van de kerk een kapel die toebehoorde aan het Sint-Jacobsgasthuis, dat sinds de 12de eeuw onderdak boodt aan pelgrims en behoeftigen. In 1625 ontdekte een schoenlapper op deze plek een beeldje: het als wonderlijk beschouwde Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstand. Vanaf 1664 werd begonnen met de bouw van de huidige kerk in barokke stijl naar een ontwerp van architect Jan Cortvrindt. Na diens dood werden de werken verdergezet door P.P. Merckx en uiteindelijk voltooid in 1694 door W. De Bruyn. De gevel vertoont duidelijk de invloed van de Gesù kerk in Rome, mits enkele aanpassingen aan de lokale smaak. Het hoofdportaal met geringde omlijsting, bekroond met het wapenschild van Karel van Lotharingen, geeft toegang tot een helder verlicht driebeukig schip dat na twee traveeën overgaat in een zeshoekig middengedeelte, verlengd door drie halfcirkelvormige apsissen die het koor en de zijkappellen bevatten.

Zondagsvieringen

In de kerk O.L.V. van Goede Bijstand in Brussel gaan liturgie en diaconie hand in hand. Er is niet alleen verticaal maar ook horizontaal engagement: er leeft een bewogenheid in de open en multireligieuze kerkgemeenschap, die uitgaat van het evangelie, en die rijk is aan dialoog en discussie. De zondagmis, die doorgaat van 11u tot 13u, trekt altijd bijzonder veel volk. Na de eucharistieviering zelf wordt de bijeenkomst verdergezet in parochiezaal 'De Schelp', waar parochianen met een drankje kunnen bijpraten.

© Onze Lieve Vrouw van Goede Bijstand
© Onze Lieve Vrouw van Goede Bijstand

Een hart voor de gemeenschap

Andere belangrijke activiteiten zijn de vormingsmomenten tijdens de namiddag of 's avonds. Regelmatig is er 'kunst in de kerk' en jaarlijks staan er bezinnings- en vakantiedagen op het programma. Een van de vele andere initiatieven is de zorgboerderij waar mensen met beperkingen aan de slag kunnen. Vanuit de gemeenschap werd een psychiatrisch ziekenhuis opgericht met een dagactiviteitencentrum en een zingevingsgroep. Daarnaast beschikt de gemeenschap ook over twee huizen dicht bij de grens met Wallonië waar mensen op verhaal kunnen komen.

Bij de vele werkingen en projecten die vanuit de gemeenschap zijn gegroeid of waarmee de kerk nauw samenwerkt, zijn talrijke vrijwilligers aan de slag. Zij zetten zich in voor initiatieven ten behoeve van gehandicapten, daklozen, armen, zieken, prostituees, vluchtelingen, slachtoffers van mensenhandel. De kerk zelf voorziet een toilet dat vrij toegankelijk is voor mensen die nergens elders hun behoefte kunnen doen.

  • © Onze Lieve Vrouw van Goede Bijstand
    © Onze Lieve Vrouw van Goede Bijstand
  • © Onze Lieve Vrouw van Goede Bijstand
    © Onze Lieve Vrouw van Goede Bijstand

Andere herbestemde kerken