Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Blaisantkerk

Als bruisend buurtcentrum vormt de voormalige Maria Gorettikerk opnieuw het hart van de Blaisantvest in Gent.

Oude naam
Onze-Lieve-Vrouw-Koninginkerk, Maria Gorettikerk
Locatie
Blaisantsvest 37
9000 Gent
Routebeschrijving
Functie
Sociaal
Cultuur
Publieke ruimte
Type bestemming
Nevenbestemming (multifunctioneel gebruik)
Beschermingsstatuut
Geen
Parochiekerk
Nee

Maria Gorettikerk

Op initiatief van de Paters Jezuïeten werd in 1960 begonnen met de bouw van de Onze-Lieve-Vrouw-Koninginkerk. De middelen hiervoor werden bijeengebracht door de lokale omwonenden. Een jaar later werd het gebouw, dat in de volksmond al snel bekend stond als de Maria Gorettikerk, ingewijd. Het ontwerp, met haar losstaande klokkentoren van beton, is van de architect Rutger Langaskens. Hiermee sluit de kerk sterk aan bij andere naoorlogse kerken uit het Gentse.

De Maria Gorettikerk was niet enkel een plaats voor katholieke vieringen. Vanaf het begin van de 21ste eeuw werd het gebouw gedeeld met de protestantse gemeenschap (ICCG). Later kwam daar nog de Dominicusgemeenschap bij. In 2015 werd VZW DOIC, een samenwerking tussen Dominicus en ICCG, eigenaar van de kerk. Het werd echter al snel duidelijk dat er nood was aan een nieuwe invulling van het kerkgebouw.

"Bruggen naar Rabot"

Het stadsvernieuwingsproject “Bruggen naar Rabot” tracht de Gentse wijk Rabot-Blaisantvest beter te verbinden met het centrum en het noorden van de stad. Met dit project wilt het Gentse stadsbestuur de wijken uit de negentiende-eeuwse arbeiderskwartieren nieuw leven inblazen door te investeren in openbaar groen en kwalitatieve woningen. Binnen het kader van “Bruggen naar Rabot” werd ook nagedacht over een nevenbestemming van de Onze-Lieve-Vrouw-Koninginkerk, beter gekend als de Maria Gorettikerk.

Van kerk naar buurtcentrum

In overleg met het Gentse stadsbestuur werd besloten om het kerkgebouw in te richten tot multifunctionele ruimte voor allerlei niet-commerciële activiteiten. De opdracht werd toegekend aan bureau AVA-partners uit Gent. Zij gingen vanaf 2017 over tot een grondige renovatie van het kerkgebouw. De winterkapel en de sacristie werden omgevormd tot kleinere ontmoetingsplaatsen met de naam "De Blaisanterie". In de grote kerkruimte werd het altaar weggehaald zodat plaats vrijkwam voor een podium. Nieuwe voorzieningen zoals sanitair, een keuken en een stille ruimte werden gerealiseerd in een modern volume achteraan de kerk. Op de gronden achter het kerkgebouw richtte het stadsbestuur een nieuw buurtpark in, dat via een terras verbonden is met de kerk. De nieuwe Blaisantkerk werd op 4 oktober 2019 feestelijk geopend.

  • © Maria Gorettikerk
    © Maria Gorettikerk

Andere herbestemde kerken