Johnny Umans

Paterssite

De voormalige Heilig Hartkerk of Paterskerk werd samen met het omliggende klooster, de kloostertuin, de parochiezaal en de bibliotheek omgevormd tot een gemeenschapsplek.

Oude naam
Heilig Hart- of Paterskerk
Locatie
Truweelstraat 138
9100 Sint-Niklaas
Routebeschrijving
Functie
Sociaal
Publieke ruimte
Wonen
Type bestemming
Herbestemming
Beschermingsstatuut
Geen
Parochiekerk
Voormalig

De Heilig Hart- of Paterskerk

De Heilig Hartkerk in Sint-Niklaas werd in 1925 opgetrokken naar een ontwerp van architect Gustave Volckaert. Dit gebeurde in opdracht van de kloosterorde van de minderbroeders. In 1927 vond de plechtige inwijding van het kerkgebouw plaats dat zich samen met het klooster op de hoek van de Leopold II-laan en de Truweelstraat in Sint-Niklaas bevindt.

Masterplan en participatiemomenten

In 2014 greep de stad Sint-Niklaas de kans om de Paterssite - bestaande uit het minderbroederklooster met kloostertuin, de parochiezaal met bibliotheek en parking, en de Heilig Hartkerk - aan te kopen. In 2015 werd een masterplan opgemaakt met een totaalvisie voor de site. Tijdens verschillende participatiemomenten werd de buurt uitgenodigd om na te denken over de toekomst van de Paterssite.

Het resultaat van deze sessies is een hedendaags samenlevingsproject waarbij duurzaamheid centraal staat. Op basis van het masterplan werd een ontwerpteam samengesteld met Beel Architecten, Landschaap (studiebureau voor landschapsarchitectuur), Mouton (studiebureau stabiliteit) en IRS (studiebureau technieken).

Herbestemming Paterskerk

Bij de herbestemming van de kerk werd resoluut gekozen voor een duurzame en energie-efficiënte aanpak. De Heilig Hartkerk werd gerenoveerd en heringericht in functie van de buurt- en verenigingsactiviteiten. Zo is het kerkgebouw omgevormd tot een multifunctionele ruimte die opgedeeld kan worden in drie zalen waar verschillende dingen tegelijk georganiseerd kunnen worden. Het kloostergebouw maakte plaats voor de bouw van twee woonvleugels met appartementen. De aanwezige kloostertuin werd opengesteld voor de bewoners van de site, maar ook voor de gebruikers van de kerk en de buurtbewoners. De tuin vormt zo een ontmoetingsplek waarvan het ontwerp gebaseerd is op dat van een kloostertuin met rondgang en centrale ontmoetingsplaats.

Johnny Umans
Johnny Umans

Een brug tussen de site en de buurt

De herbestemde site bestaat uit verschillende onderdelen. Om deze te verbinden en de site als een geheel te laten aanvoelen, is er in het ontwerp een verhoogde sokkel toegevoegd die rond de kloostertuin loopt. Deze sokkel heeft naast een verbindende functie ook als doel een buffer te vormen met de omgeving. De doorzichten tussen de gebouwen nodigen voorbijgangers uit om de kloostertuin te ontdekken.

 • Johnny Umans
  Johnny Umans
 • Johnny Umans
  Johnny Umans
 • Johnny Umans
  Johnny Umans
 • Johnny Umans
  Johnny Umans
 • Johnny Umans
  Johnny Umans

Andere herbestemde kerken