Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Bergkerk

De Bergkerk werd als één van de grootste overdekte ruimtes in de binnenstad van Deventer omgedoopt tot kwaliteitsvol cultuurcentrum.

Oude naam
Sint-Nicolaaskerk
Locatie
Bergkerkplein 1
7411 EN Deventer
Routebeschrijving
Functie
Cultuur
Publieke ruimte
Type bestemming
Herbestemming
Beschermingsstatuut
Monument
Parochiekerk
Voormalig

Bergkerk in vogelvlucht

De Sint Nicolaaskerk, beter bekend als de Bergkerk, karakteriseert al bijna acht eeuwen het stedelijk silhouet van Deventer. De bijnaam “Bergkerk” dankt ze aan haar ligging op een hoge rivierduin aan de zuidoostkant van de oude stadskern. De Bergkerk vormt letterlijk het hoogtepunt van het Bergkwartier, een middeleeuwse wijk met hellende straatjes en trappen die vanwege de geslaagde restauratie internationaal bekroond werd.

De ontstaansgeschiedenis van de kerk gaat terug tot het einde van de twaalfde eeuw. Op initiatief van de Norbertijnen van het Duitse klooster Varlar bij Coesfeld werd de kerk tussen 1198 en 1209 gebouwd. De Bergkerk ontstond als een Romaanse kruisbasiliek. In de loop van de vijftiende eeuw verloor de kerk, door een reeks ingrijpende verbouwingen, haar oorspronkelijke karakter en verkreeg ze haar huidige omvang en sobere, laatgotische uiterlijk. In 1580 maakten calvinisten zich meester van de Bergkerk. Uit veilinggegevens valt af te leiden dat de ontmanteling van het katholieke interieur zich met enig overleg heeft voltrokken. Sinds de zestiende eeuw is de Bergkerk diverse keren gerestaureerd. Vermeldenswaardig is de grootscheepse restauratie van 1915-1924, waarbij, onder supervisie van architect Wolter te Riele, verscheidene wand- en gewelfschilderingen werden blootgelegd en hersteld.

© Zaterdagmiddagconcerten Deventer
© Zaterdagmiddagconcerten Deventer

Functieverlies en restauratie

Door het ontstaan van nieuwe buitenwijken met ruimere woningen in de naoorlogse periode, verloren de oude binnensteden hun woonfunctie. De protestantse gemeente in de Bergkerk kreeg te maken met een afnemend aantal kerkleden. De Nederlands Hervormde Kerk besliste om in de binnenstad enkel de Lebuïnuskerk te handhaven voor de eredienst.

In 1967 verkocht de Nederlands Hervormde Kerk het vervallen gebouw voor het symbolische bedrag van een gulden aan de gemeente Deventer. De kerk werd opnieuw grondig gerenoveerd onder leiding van W.A. Heineman en enkele neogotische aanbouwsels van rond de eeuwwisseling werden gesloopt. Lange tijd werd het gebouw gebruikt als een dependance van de stichting Hannema-de Stuers Fundatie.

VVV Deventer

Nadat deze functie verviel, liet de gemeente Deventer onderzoek doen naar nieuwe mogelijkheden voor gebruik. In 2005 werd de toeristische dienst VVV Deventer gevraagd het beheer van de kerk op zich te nemen. De VVV koos voor een “open formule", waarbij de kerkruimte vrij toegankelijk zou zijn voor bezoekers en er volop ruimte werd geboden voor het houden en ontplooien van culturele activiteiten. De Bergkerk werd herbestemd als concert- en tentoonstellingsruimte voor beeldende kunst. Het is één van de grootste overdekte ruimtes in de binnenstad van Deventer die beschikt over moderne faciliteiten. Een klimaatsysteem houdt de temperatuur in de kerk constant.

© Zaterdagmiddagconcerten Deventer
© Zaterdagmiddagconcerten Deventer

Zaterdagmiddagconcerten

Op 10 januari 2006 opende de Bergkerk haar deuren voor bezoekers en Deventenaren. Twee maal per maand worden er de zogenaamde “Zaterdagmiddagconcerten” georganiseerd. Het Holtgräveorgel uit 1843, dat een Duits-romantische klankkleur meekreeg, wordt hierbij regelmatig gebruikt. De kerk is bovendien geschikt voor diverse andere activiteiten, zoals congressen, vergaderingen, tentoonstellingen en recepties.

De VVV heeft voor dit culturele gebruik een aantal randvoorwaarden gesteld, zodat de activiteiten passen binnen de monumentale ruimte en de omgeving van de kerk. De kwaliteit van de culturele activiteit staat voorop en moet een toegevoegde waarde betekenen voor het totaalaanbod in de stad. Concurrentie met andere voorzieningen wordt ten allen tijde vermeden. De toegankelijkheid wordt gegarandeerd door in de mate van het mogelijke te werken met een vrije gift, eerder dan een vaste toegangsprijs.

Een dagje in Deventer?

Koppel je bezoek aan de stad aan een zaterdagmiddagconcert in de Bergkerk.

 • © Zaterdagmiddagconcerten Deventer
  © Zaterdagmiddagconcerten Deventer
 • © Zaterdagmiddagconcerten Deventer
  © Zaterdagmiddagconcerten Deventer
 • © Zaterdagmiddagconcerten Deventer
  © Zaterdagmiddagconcerten Deventer
 • © Zaterdagmiddagconcerten Deventer
  © Zaterdagmiddagconcerten Deventer
 • © Zaterdagmiddagconcerten Deventer
  © Zaterdagmiddagconcerten Deventer
 • © Zaterdagmiddagconcerten Deventer
  © Zaterdagmiddagconcerten Deventer

Andere herbestemde kerken