Dscn2214

Grote of Maria Magdalenakerk

De indrukwekkende laatgotische Grote of Maria Magdalenakerk dient niet langer uitsluitend de protestantse eredienst, maar is ook te huur voor kleine en grote evenementen van uiteenlopende aard.

Oude naam
Grote of Maria Magdalenakerk
Locatie
Singelstraat 21
4461 KZ Goes
Routebeschrijving
Functie
Cultuur
Commercieel
Religie
Type bestemming
Nevenbestemming (multifunctioneel gebruik)
Beschermingsstatuut
Monument
Parochiekerk
Ja

Architectuur en interieur

De Grote of Maria Magdalenakerk van Goes is een indrukwekkende laatgotische kruisbasiliek die waarschijnlijk zijn oorsprong vond in een tufstenen zaalkerk uit de tweede helft van de 12de eeuw. Terwijl het dorp Goes in de loop van de daarop volgende eeuwen tot een stad uitgroeide, werd de kerk steeds naar het oosten uitgebreid.

In 1455 onderging het koor een grootscheepse verbouwing. Een kooromgang, zoals gebruikelijk bij dit type kerkgebouw, liep echter vast op de Lange Kerkstraat. Hierdoor zag het grondplan van het koor er eigenaardig genoeg uit als dat van een hallenkerk - in plaats als dat van een kruisbasiliek. Het koor werd voltooid in 1470, de transepten in 1506. Het sacristiecomplex werd in 1520 aan de oostkant van het zuidertransept toegevoegd.

Door de onvoorzichtigheid van een schaliedekker gingen in 1618 het oude schip en de niet in steen overwelfde gedeelten (zoals de transepten) in vlammen op. Men besloot een nieuw schip te bouwen in gotische stijl, even hoog en breed als de koorpartij. De vieringtoren dateert uit 1620.

In 1578 ging de kerk over in hervormde handen. Tegen het einde van de 16de eeuw bouwde men een houten wand op de grens tussen koor en transept. In 1620 verving men deze door een stenen wand. Daartegen bouwde de uit Engeland uitgeweken orgelbouwer William Deakens tussen 1641 en 1643 een nieuw orgel. In 1739 werd een groot baldakijn, in Lodewijk XIV-stijl met barokdraperieën en beelden van de hand van Jan de Quant, aangebracht.

De kansel dateert uit 1594 en werd in 1769 voorzien van een zeer fraaie koperen lezenaar, vervaardigd door geelgieter Johannes Specht uit Rotterdam.

De koperen lichtkronen werden in 1980 geschonken door de M.J.E. Huyssen van Kattendijke-stichting.

Dscn2214

Te huur

De exploitatie van een dergelijk groot kerkgebouw enkel en alleen door het houden van erediensten, bleek in de loop van de 20ste eeuw financieel niet meer haalbaar. Tijdens een restauratie aan het einde van die eeuw werd de Grote Kerk aangepast om bredere maatschappelijke functies op zich te kunnen nemen. De Stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes beheert en exploiteert de kerk, die nu multifunctioneel te huur is. De huuropbrengsten voorzien gedeeltelijk in de dekking van de hoge kosten van onderhoud, restauratie en beheer. Het gebouw kan gebruikt worden voor grote en kleine evenementen: (huwelijks)feesten, concerten, uitvaarten, tentoonstellingen, vergaderingen en seminars behoren tot de mogelijkheden. De kerk biedt plaats aan maximaal 1200 bezoekers.

Toch gaat het hier wel degelijk om een nevenbestemming voor de kerk, want ook de protestantse eredienst vindt er nog steeds plaats.

Dscn2219

Andere herbestemde kerken