Bremtkapel vrt

Bremtkapel

Meer dan een eeuw geleden vroeg de lokale gemeenschap om een eigen gebedshuis. Nu staat de Bremtkapel opnieuw ter beschikking van de buurt en de inwoners, ditmaal als polyvalente ontmoetingsplek.

Locatie
Lovenjoelsestraat z/n
3360 Bierbeek
Routebeschrijving
Functie
Sociaal
Cultuur
Publieke ruimte
Type bestemming
Herbestemming
Parochiekerk
Nee

De wens om een nieuw kerkgebouw

De Bremt en de Benedenheide vormen een aaneengesloten gehucht van Bierbeek langsheen de Lovenjoelsestraat, tussen hoofddorp Bierbeek en Lovenjoel. Omdat het gehucht meer dan 4 kilometer van het hoofddorp Bierbeek ligt, trachtten de gelovigen in 1903 een eigen kerkgebouw te bekomen. De toenmalige deken, pastoor Jonckers, vond dit aanvankelijk niet nodig, maar ging in 1910 toch in op de vraag.

In 1912 werd de kapel als bijkerk van de parochie van Sint-Hilarius Bierbeek opgericht. Zij werd opgedragen aan 'Onze Lieve Vrouw Onbevlekt van Lourdes'. Als hulppriester trad de onderpastoor van Bierbeek op. Er werd toen elke zondag een ochtendmis gelezen. Voor doopsels, huwelijken en uitvaarten moesten de gelovigen van Bremt en Benedenheide echter nog wel naar Bierbeek gaan.

20230618 Heropening Bremptkapel Jonas Danckers 7

Een nieuwe ontmoetingsplek

Door de terugloop van het aantal kerkgangers werd de kapel van de Bremt in 2018 ontwijd. Na de opmaak van het kerkenbeleidsplan en een aansluitend buurtoverleg besliste men om het gebedshuis een nieuwe invulling te geven. De gemeente Bierbeek wenste de voormalige kapel 'Bremt' te verbouwen zodat deze gebruikt kan worden voor het organiseren van culturele activiteiten of voor het verhuren voor diverse doeleinden (feesten, vergaderingen, optredens…) en vooral als buurtcentrum. De gemeente neemt vervolgens de Bremtkapel voor 99 jaar in erfpacht van de kerkfabriek.

Met respect voor het uitzicht van de kapel werden het dak, de klokkentoren en het schrijnwerk vernieuwd en waar nodig aangepast aan de nieuwe functie. Hierbij kreeg de kapel een bescheiden achterbouw die het onthaal, het sanitair en de technische functies omvat. Door de verticale houten bekleding gaat deze bijbouw op in de omliggende bebossing. In de kapel zelf wordt de kapelzaal in zijn volle glorie hersteld en akoestisch performant gemaakt. Het voormalige altaar werd omgebouwd tot barzone en kan afgescheiden worden van de zaal waardoor een multifunctioneel gebruik mogelijk is. Aan de zuidzijde van de kapel zijn spitse raampartijen opengetrokken en werd een ontsluiting gemaakt naar het aangrenzende grasveld en weilanden.

Na de renovatiewerken werd de Bremtkapel in juni 2023 als polyvalente ontmoetingsplaats heropend.

Andere herbestemde kerken