Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Brasserie De Kapelaan

Van kapel naar winkel tot brasserie.

Oude naam
Zwartzusterkapel
Locatie
Zwarte Zustersstraat 6
9300 Aalst Aalst
Routebeschrijving
Functie
Commercieel
Type bestemming
Herbestemming
Beschermingsstatuut
Monument
Parochiekerk
Nee

Van kapel naar winkel tot brasserie

Het eerste Zwartzustershuis van Aalst dateert van 1474. Het werd opgericht om pestzieken te verzorgen. Tijdens de Franse Revolutie werd het klooster in de Kapellestraat opgeheven en werden de gebouwen gebruikt als stapelruimte. Dit totdat ze in 1806 werden afgebroken. In datzelfde jaar nog kochten de zwartzusters in de buurt opnieuw een huis en in 1838 kregen de zusters van het stadsbestuur de toelating om ook een oude herberg die aan het klooster paalde af te breken om er een kapel te bouwen. Deze kapel werd op 24 augustus 1840 ingewijd.

Niet lang nadat het klooster in 1972 was verkocht aan de stad Aalst kwam het in privébezit terecht. De kapel kreeg een bestemming als winkel voor huishoudartikelen. Er vonden enkele ingrepen plaats met een nefaste impact op het interieur, zoals het plaatsen van een ijzeren structuur die de kapel in verschillende verdiepingen onderverdeelde.

De bescherming als monument volgde pas in 1997 omwille van de historische waarde als vroeg-19de-eeuwse, classicistische kapel met baksteenparement, bepleisterde pilastervormige posten en vensteromlijsting, met driezijdig klassiek fronton en een zware dakruiter met achtzijdige klokkenverdieping en koepelvormige torenhelm. Van de oorspronkelijke interieuraankleding restte enkel het stucwerk van de wanden, de fraaie koepel die het interieur overwelfde en de 19de-eeuwse marmeren epitaaf van de abdij van Drongen in de noordwand van het koor.

In 2004 werd de kapel, gelegen in wat men vandaag het commerciële centrum van Aalst noemt, aangekocht door de huidige eigenaars die er een eethuis in vestigden. Zo kreeg het pand opnieuw de functie die het tot 1838 had vervuld. Bij de nieuwe inrichting werden de restanten van het oude kapelinterieur gerespecteerd. Het fraaie koepelgewelf werd zichtbaar gemaakt vanop de benedenverdieping via openingen in de vloeren, terwijl glazen vloertegels de constructie een lichte en luchtige indruk gaven.

Bronnen

Andere herbestemde kerken